Oskar Öflund

Ekonomierådet Oskar Alexander Öflund (1876-1947)
verkade som förgrundsgestalt inom Finlands grafiska industri från början av 1900-talet till medlet på 1930-talet. Han var delägare och verkställande direktör för tryckeriet Oy Tilgmann Ab. För att stöda den inhemska vetenskapen och kulturen grundade han Stiftelsen 1944 och verkade som dess ordförande ända till sin död.

Ändamål Ansökningstid Ansökan
att stöda inhemsk allmännyttig verksamhet genom att utdela understöd åt personer och samfund som verkar inom vetenskapens och kulturens olika områden. 15.1-15.2., se annons i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat 3. söndagen i januari. skall göras på stiftelsens blankett i 2 exemplar (bilagorna i 1 exemplar) och returneras till stiftelsens kansli per post senast 15.2.
Oskar Öflunds Stiftelse
PB 66, 02171 Esbo / Tel./Fax: (09) 412 67 93 / info@oskaroflund.fi
Ansökan