OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Beviljade stipendier 2016

Lista över personer och grupper som beviljats stipendier 2016

 

A. Humanistiska vetenskaper, psykologi och teologi

 

Aakko Maarit, Kasvatustieteen maisteri                   1.500

Visiting research scholar -vierailuun Yhdysvaltoihin (Fashion Institute of Technology, New York)

Ahlskog Jonas, FL                                                       4.000

För doktorandstudiernas slutskede

Braskén Kasper, FD                                                    800

För arkivforskning i Paris

Dahlbacka Jakob, TD                                                  3.000

För post doc-forskning på heltid

Ehrstedt Johan, FM                                                     4.000

För arkiv- och forskningsresa till Västbengalen under läsåret 2016-2017 inom ramen för doktorandstudier i historia vid Åbo Akademi

Elfving Taru, FT                                                          2.000

Post doc-tutkimukseen ja kirjahankkeeseen: Decentred and Dependent. Re-aligning Contemporary Art and Ecology jäljittää siirtymiä feminismin, jälkikolonialismin ja posthumanismin välillä nykytaiteessa

Haapalainen Anna, FM                                               3.000

Väitöskirjan ”Institutionalised Religion, Power, Dynamics and Transformation” loppuunsaattamiseen

Holmqvist Sofia, FM                                                  4.000

För slutförande av doktorsavhandling i logopedi med titeln Association between stress and vocal symptoms

Häkkinen Anne, FM                                                    4.000

Avioliittomaahanmuuttoa käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn

Illman Ruth, FD, docent                                              2.000

För arrangerandet av konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora

Ivaska Laura, FM                                                        1.000

Osallistumiseen European Society for Translation Studiesin kongressiin ja jatko-opiskelijakurssille

Jolma Nanny, FM                                                       4.000

Väitöskirjaan sisällytettävään artikkeliin, joka käsittelee Bo Carpelanin romaaneja muiden muistelevien suomenruotsalaisten romaanien kontekstissa.

Jäntti Piia, FM                                                             3.000

Väitöskirjatutkimukseen pakolaistaustaisten nuorten digitaalisista taidoista ja käytänteistä ja niiden merkityksestä yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

Kekki Saara, FM                                                         4.000

Kulttuurisesta kansanmurhasta mallikansalaisuuteen: Sosiaalisten verkostojen analyysi, tietokonemallinnus ja japanilaisamerikkalaisen yhteisön sosiaaliset muutokset 1942-1950

Koivusalo Anna Helena, FM                                       2.000

Väitöskirjan ”The Man Who Started the American Civil War: Southern Honor, Emotions, and James Chesnut” viimeistelyyn

Lindblom Jallu, PsM                                                    1.500

Väitöstyön loppuun saattaminen ja kansainväliseen kongressimatkaan

Miettunen Päivi, FT                                                    1.000

Kolmeen konferenssimatkaan syksyllä 2016

Myrdal Peter, FD                                                       2.000

Anordnande av konferensen ”Mind, Nature, and Morality: A Conference in Honor of Lilli Alanen” i Helsingfors

Norja Sara, FM                                                           1.000

Matka-apuraha kirjasto- ja kurssimatkaa varten (Lontoo, Cambridge, Oxford)

Norrgård Stefan, FD                                                   1.500

Reseunderstöd för 12 dagars arkivbesök till Rigsarkivet i Köpenhamn, Danmark

Palovaara Jonna, FM                                                 4.000

Väitöskirjan kirjoittamiseen saamen kielten vaikutuksista suomen peräpohjalaismurteissa

Qvick Sanna, FM                                                        500

ICMS 13 -konferenssiin Canterburyyn matkakuluihin

Savela Timo, FM                                                        900

Osallistumismaksuihin ja matkakuluihin Third ISA Forum of Sociology -konferenssiin Wieniin, Itävaltaan

Storgård Johan, MA                                                    4.000

För Lever skådespelare länge? En kvantitativ delundersökning i anslutning till en kvalitativ studie

Tekniikan museo                                                        4.000

Tekniikan maa -artikkelijulkaisun julkaisukustannuksiin

Valkama Mira, FM                                                     4.000

Väitöskirjaan ”Ortografiaperiaatteet teoriassa ja käytännön kielisuunnittelussa”

Vuorinen Jane, FM                                                      800

Konferenssimatkoihin ja -kuluihin vuonna 2016

Vähäpassi Emmi, FM                                                 4.000

Transsukupuolisuuden affektiivisia artikulaatioita koskevaan väitöskirjatutkimukseen

Väistö Janne Peter, VTM                                            4.000

Väitöskirjatyöhön, Toinen kotimainen toisessa tasavallassa: Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun 1968

Åman-Back Susanna, psykolog, pol. lic.                     4.000

För att slutföra slutarbete inom psykoterapiutbildning: Tvångssyndrom i barndomen-behandlingsmodeller för barns tvångstankar och tvångsbeteende

Ämnet Psykologi – arbetsgruppen för flyktingstöd               4.000

För kartläggning av trauma och psykiskt illamående bland asylsökandena och hur denna koppling påverkas av missförhållanden i landet där asyl söks

Äyrämö Sanna-Mari, FM                                            4.000

Tarinallisten oppimis- ja hyötypelien sisällönsuunnitteluun pelaajan oppimista tukien, motivoiden ja oppimiseen sitouttaen

Äystö Tuomas, FM                                                     4.000

Uskontojen pilkkaa yhteiskunnallisena huolenaiheena 2000-luvun Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön

 

B. Ekonomi, samhällsvetenskaper, juridik och pedagogik

 

Aaltio Elina, VTM                                                        4.000

Artikkelin työstämiseen väitöstutkimukseen ”Toimintakykymittari lastensuojelutarpeen ja vaikuttavuuden arviointivälineenä”

Alimov Naufal, MSc                                                  4.000

För doktorsavhandling: Institutionella investerare som aktieägare vid bolagsstyrning

Eklund Andreas, Pol.mag                                           4.000

För arbete med doktorsavhandling

Hakanpää Tua, FM                                                     4.000

Väitöskirjatyöhön: Akustinen tunneilmaisu ja sen opetus lauluäänessä

Huldén Alexis, OTM                                                   4.000

Väitöskirjatyöhön sekä osallistumiseen Regulating Markets and Labour päätöskongressiin Tukholmassa toukokuussa 2016

Huusko Svetlana, MBA                                              2.000

Kenttätutkimuksiin

Kinnunen Anu, MSc                                                    4.000

Väitöskirjatyöskentelyyn

Kivipuro Kaisa, VTM, HuK                                          4.000

Väitöskirjatutkimukseen: Normaali vanhemmuus ja lisääntymisoikeuksien rajaaminen Suomessa 2000-luvulla

Lehtinen Mattias, Pol. mag.                                       4.000

För arbete på doktorsavhandling i praktisk filosofi med rubriken ”Reconfiguring Democratic Theory through Contingency and Antagonism”

Lempinen Hanna, YTM, FM                                        4.000

Pohjoisen energian sosiaalista kestävyyttä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen

Lundman Riina, FM                                                    3.000

Väitöskirjatyöhön, joka käsittelee julkisen kaupunkitilan kulttuurikäyttöä

Mannerström Rasmus, VTM                                      4.000

Väitöskirjatyöhön: Nuorten aikuisten poliittisen aktiivisuuden laskun sosiaalipsykologiset taustatekijät ja subjektiiviset käsitykset politiikasta ja poliittisesta osallistumisesta

Maury Olivia Penelope, pol.mag.                              4.000

Materialinsamling och materialbearbetning för doktorsavhandling

Mölkänen Jenni, VTM                                                 4.000

Väitöskirjatyön Suojellun ja viljellyn luonnon politiikka Koillis-Madagaskarilla viimeistelyyn

Nilsson Eva, Pol.mag., MSc                                        4.000

För fältstudier i Tanzania och Mozambique för doktorsavhandling

Piispa Mikko, VTM                                                     3.000

Väitöskirjatyöhön Nuoret nomadit – liikkuvat elämäntavat kriisien aikakaudella

Tikkala Niko, OTM                                                     4.000

Väitöstutkimukseen: Rangaistuksen oikeudenmukainen mittaaminen ihmisarvon loukkaamisen vakavuuden näkökulmasta

Turunen Topi, HTM                                                     4.000

Väitöskirjatyöskentelyyn: Jäteluokittelusta poistumissääntely kiertotalouden instrumenttina

Välikangas Anita, VTM                                               4.000

Tieteellistä tutkimusta ja evidenssiä poliittisessa päätöksenteossa tarkastelevaan väitöskirjatutkimukseen

Ylisaari Satu, MA                                                        3.000

Etnografiseen kenttätyöhön Tansaniassa

 

C. Matematik, fysikaliska vetenskaper och kemi

 

Alanen Outi, FM                                                         3.000

Laastariin käytettävien lämpötilaherkkien koaksiaalikuitujen ominaisuuksien tutkimiseen, tuloksista julkaistavaan artikkeliin ja tulosten esittelyyn konferenssissa

Azimi Sepinoud, PhD                                                 4.000

For computational models for and from biology

Ernvall-Hytönen Anne-Maria, FT, dosentti                2.000

Kansainvälisen Baltian tie -matematiikkakilpailun järjestämiseen

Heikkilä Jaana, FM                                                     2.100

Henkilökohtainen tutkimusvierailuun CERNiin osana väitöskirjatyön toteuttamista

Hietala Niklas, FM                                                     1.000

För deltagande i European Turbulence Conference 2017, Stockholm, Supranesteiden helisiteetti

Holmbacka Simon, Teknologie doktor                       3.000

För post doc-forskning, utveckling av energimedveten mjukvara

Iivari Netta, FT                                                           1.700

Osallistumiseen ECIS2016-konferenssiin

Järvinen Terhi, FM                                                      2.000

Konferenssimatkaan Marseilleen sekä tutkimusvierailuun Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen

Lahelma Antti, FT, dosentti                                        2.000

Kalliomaalausnäytteiden analysointiin

Matilainen Markus, FM, VTM                                    1.000

Väitöskirjatyön ”Uudet tilastolliset menetelmät moniulotteisille ja toisistaan riippuville aikasarjoille” liittyvään konferenssimatkaan

Mäkelä Niko, DI                                                         3.000

Lähdepaikannusmenetelmät aivojen sähkö- ja magneettikäyrän tulkintaan ja soveltaminen kohdennetun aivostimulaation vaikutusten mittaamiseen

Palmerio Erika, FM                                                     2.000

Osallistumiseen European Geosciences Union General Assembly 2016-konferenssiin

Patanen Minna, FT                                                     2.500

Matka-apuraha konferenssimatkoja varten

Pekonen Osmo, FT, YTT, dos.                                     3.000

Tutkimukseen: Maupertuis’n astemittausretkikunnan mittauslaitteet Lapissa 1736-1737

Pitkänen Marja, DI                                                      2.000

Osallistumiseen Biennal Meeting of the International Society for Eye Research -konferenssiin 2016

Ruokonen Suvi-Katriina, FM                                     1.000

Matka-apuraha ”European Association of Chemical and Materials Societies (EuCheMS)” -kongressiin Espanjaan

Salminen Juha-Pekka, FT                                           4.000

Kasvien kemiaa yleisesti ja yksityiskohtaisesti esittelevän tietokannan luomiseen: kasvilajikorttiprojekti

Seisko Sipi, DI                                                                         1.000

Osallistumiseen MEC2016 konferenssiin Puolassa

Tahir Anam, MSc.                                                       3.000

Designing of Robust and Intelligent Control Platform for Cyber Physical Systems

Tanska Petri, FM                                                        3.000

Väitöskirjatyön viimeistelyyn ja post-doc tutkijavierailuun Lernerin tutkimusinstituuttiin, Yhdysvaltoihin

Turunen Teemu, DI                                                     1.000

Matka-apuraha fototransduktio konferenssiin Asconaan, Sveitsiin

Virta Joni, FM                                                             4.000

Tutkimusvierailuun Pennsylvania State Universityyn kolmeksi ja puoleksi kuukaudeksi.

Wettenhovi Ville-Veikko, FM                                    2.000

SIAM Imaging Science 2016 kongressiin osallistumista varten

 

D. Bio- och miljövetenskaper samt medicin

 

Aalto Juha, FT                                                             4.000

Uusien ilman ja maaperän lämpötilamittareiden hankintaan

Akinrinade Oyediran Olulana, FM                             4.000

Väitöskirjatyön viimeistelyyn: Bioinformatiikan ja genomiikan menetelmät sydän- ja verisuonisairauksien tutkimisessa

Antfolk Daniel, FM                                                     1.400

För deltagande i internationell konferens ”The Notch Meeting 2016″ i Aten, Grekland

Buzkova Jana, FM                                                      4.000

The physiological and molecular consequences of mitochondrial dysfunction, with special emphasis to obesity

Engberg Oskar, FM                                                     1.500

För deltagande i konferansen Liposomes, Exosomes, and Virosomes: From Modeling Complex Membrane Processes to Medical Diagnostics and Drug Delivery i Ascona, Schweiz

Falkenstam Alexander, FM                                        4.000

För forskning för doktorsavhandling: Potentiella beteendeeffekter som ett resultat av storleksselektion hos zebrafisk (Danio rerio)

Gehrmann Friederike, FM                                          4.000

Pienilmaston vaikutuksia tunturipaljakan kasveihin käsittelevä tutkimukseen

Gustafsson Camilla, FD                                              4.000

För att undersöka kopplingar mellan växtegenskaper och ekosystemprocesser längs miljögradienter i tempererade artrika sjögräsängar

Heino Matti, FM                                                         2.000

Ruotsin luonnonhistorialliseen museoon kohdistuva tutkijavierailuun liittyen väitöskirjatyöhön ”Pohjoisten alueiden nisäkkäiden geneettinen muuntelu jääkaudelta nykypäivään”

Heinonen Hanna-Riikka, LL                                        4.000

Kohdun sileälihaskasvaimien geneettinen tausta – väitöskirjatyön edistämiseen

Honka Miikka, FM                                                      4.000

Kudoskohtaista insuliiniresistenssiä selvittävään väitöskirjatyöhön

Hoogesteger Tom, FM                                               4.000

Pohjoismaiden ja Baltian sammakkoeläimet ja matelijat -määritysoppaan kirjoitustyöhön

Huttunen Sanna, Dos.                                                 3.000

Palmikkosammalten evoluutiohistoriaa ja eliömaantiedettä koskevan tutkimushankkeen vierailuihin Floridan ja Bonnin yliopistoon

Johansson Julia, FM                                                    4.000

Hermojärjestelmien ja sähköfysiologian kesäkurssille osallistumiseen (MBL Neural Systems & Behavior, Yhdysvallat)

Kauko Otto, LL, FM                                                     4.000

Syövän lääkehoitojen resistenssiä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattaminen

Kekkonen Jaana, FT                                                   2.000

Tutkimukseen ”Elinkiertopiirteiden vaikutus pienten populaatioiden geneettiseen monimuotoisuuteen ja elinkelpoisuuteen – avustetut istutukset luonnossa ja niiden sovellukset lajien suojeluun”

Kilpeläinen Markku, PsT                                            4.000

”Tarkan näön alue ihmisen näköjärjestelmän normaalin toiminnan ja anatomian tasolla tarkasteltuna” – tutkimusvierailuun Prof. Roordan laboratorioon (UC Berkeley)

Koskinen Janne, FM                                                   4.000

Merkittävien ruokasienten hyönteisyhteisöjä koskevaan tutkimukseen

Kuivanen Suvi, FM                                                     4.000

Puutiaisaivokuumeviruksen ja isäntäsolun vuorovaikutusten tutkimukseen

Kuuluvainen Emilia, FM                                             4.000

För doktorsavhandling, CDK8 modulens roll i tjocktarmscancer

Lehtonen Jenni, LL                                                      4.000

Mitokondriotautien uusi seerumidiagnostiikka, FGF21 ja GDF15

Lindström Magnus, FD, Doc.                                     4.000

För organiserande och genomförande av internationellt symposium i synfysiologi och seendets funktion, 20-23/10 på Tvärminne zoologiska station

Ma Li, MSc                                                                  4.000

For doctoral dissertation: Brain immune network in neuropsychiatric diseases

Pérez Tanoira Ramón, MSc                                        2.500

För “Race for the surface”: en jämförande studie om adhesion av humana osteoblastceller och bakteriebiofilm på nya biomaterialytor

Piisilä Maria, FM                                                        4.000

Väitöskirjatyön ”F-box -proteiinien merkitys kasvien sopeutumisessa muuttuviin ympäristöolosuhteisiin” loppuunsaattamiseen

Rimpelä Anna-Kaisa, Proviisori                                  1.500

Matka-apuraha European Association for Vision and Eye Research -kongressiin

Skaldina Oksana, MSc                                                2.000

Ilmastosta johtuvat fenotyyppiset muutokset sosiaalisilla hyönteisillä (väitöskirjatyö)

Smeds Lina, FM                                                          2.000

För vetenskaplig konferensresa till FASEBs konferens i Colorado (USA) gällande näthinnans neurobiologi o visuell processering

Tverin Malin, FM                                                        4.000

För forskning om hur vävnaders fettsyrekomposition berättar om sälars och havsfåglars individuella val av föda, levnadsområde samt om långtidsförändringar i näringsnätverk

Tähtinen Siri, FM                                                        4.000

Adoptiivisen T-soluhoidon ja onkolyyttisen adenoviruksen yhdistelmää levinneen syövän hoidossa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen

Viljanen Martta, FM                                                   1.000

Konferenssimatkaan Society for Experimental Biologyn kokoukseen Brightoniin

Vuokila Niina, FM                                                       1.600

Matka-apuraha EMBO:n järjestämään konferessiin ”The Complex Life of mRNA”

Välimäki Panu, FT                                                      1.500

Laajennetun ilmiasun evolutiivista merkitystä tarkastelevan tutkimushankkeen matkakuluihin

Westenius Veera, DI                                                   4.000

Lintuinfluenssavirusten laukaisemia antiviraalivasteita käsittelevään väitöskirjatyöhön

Zverev Vitali, FT                                                         1.200

Solovetskin saariston alueen perhoslajiston tutkimukseen

 

E. Författare och journalister

 

Aminoff Sofia, FM, magister i teaterkonst                1.500

För översättandet av Pipsa Lonkas pjäs ‘Toinen luonto’ från finska till svenska

Andersén Matts, FM                                                   1.500

För utgivning på finska av boken När himlen faller – för översättning och illustrationer

Andersson Claes, med.lic., psykiater                          1.000

För att avsluta författandet av en bok ”I jazzens himmel”

Andtbacka Ralf, FM                                                    400

För utgivning av diktsamling

Backlén Marianne, fil.stud                                         1.500

För arbete med ungdomsroman

Brede (taiteilijanimi Junkkaala) Heini, Teat.tait. maisteri   2.000

Kymmenen tikkua laudalla -lastenromaanin kirjoittamiseen ja kuvittamiseen

Gardberg Anna Viveca, pol. mag.                              1.000

För Uppror och krig 1917-1918 – berättelser från Åbo och från fronten

Hakala Outimaija, Tait. maisteri, FM                                    1.000

Suomen taiteen historiasta kertovan sarjakuvateoksen toisen painoksen painokuluihin

Hellöre Lise-Lotte, ekon. doktor                                 1.200

För slutförande av två romaner: 1) Skyddshemmet och 2) Åboterapeuten

Henttonen Tatu, FM                                                   1.000

Ukrainan kriisiä käsittelevän tietokirjan suomentamiseen

Hirvonen Lauri, taiteen maisteri, FM                        1.500

Kuvakirjan käsikirjoittamiseen

Hoffman Yvonne, FM, författare                               1.400

För utgivning av ungdomsbok

Hämäläinen Lauri, musiikin maisteri                                     1.400

Violin Friends- kirjasarjan julkaisukuluihin

Härkönen Marja, FM                                                 1.500

Historiallisen romaanitrilogian toisen osan kirjoittamiseen

Kamula Mikko, FM                                                     1.500

Kaunokirjallinen työskentelyyn

Klockars Kristian, FD, Doc.                                         2.000

För bok med arbetstiteln Demokratin idag?

Nurmi Mikko, FM                                                       2.000

Musiikillisten taitojen kehittymistä käsittelevän tietokirjan loppuunsaattamiseen

Portin Anja, FM, OTM                                                 2.000

Kirjalliseen työskentelyyn

Sulopuisto Olli, HuK                                                    1.000

Matkakuluihin tietokirjaan, joka kertoo vuonna 1979 syntyneiden koululuokasta

Virta Tove, pol. kand.                                                 1.500

För research till boken ”Minnen från Ekåsen”

 

F. Konst

 

Achte Inka, MA                                                           3.000

Henkilökohtainen työskentelyapuraha Boys Who Like Girls-dokumenttielokuvan kehittämiseen

Ahlfors Riikka, kuvataiteen maisteri                         1.000

Uusien maalausten kokonaisuuden toteutukseen yksityisnäyttelyyn

Ahlsved Malin, mag. inom bildkonst                         1.000

För konstnärligt arbete och kostnader i samband med utställningar

Ahtila Eija-Liisa, kuvataiteilija                                    6.000

Näyttelytoimintaan ja tulevien näyttelyiden suunnitteluun

Antsalo Anna, medianomi                                          1.000

”Here be monsters” -dokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen

Astala Lauri, kuvataiteilija (MFA)                              1.000

Yksityisnäyttelyn järjestämiseen

Bamberg Kenneth, Konstmagister                             1.000

För att producera fotografisk utställning

Björkas Mattias, FM                                                   2.500

För skivinspelning med gruppen Vasas flora och fauna

Bondestam Linda, BA                                                 1.000

För att ordna en utställning på Naturhistoriska museet

Carl Knif Company Carl Knif, Magister i danskonst   1.500

För förverkligande av dansverket The emotional life of a dog/a human experiment

Copper Markus, kuvanveistäjä, TaK                           2.000

Näyttelyn tekemiseen Galleri Arnstedtiin, Båstadiin elo-syyskuussa 2016

Eklund Andrea, musikkandidat                                   2.500

För konsertprojekt i samarbete med den brittiske kompositören och ljudkonstnären Jon Hughes samt för mästarkursen Austria Barock Akademie Gmunden

Goman Jussi, Kuvataiteen maisteri                           1.000

Taiteelliseen työskentelyyn

Henriksson Minna, Kuvataiteen maisteri                  2.500

Suomalaista paperiteollisuutta käsittelevän taiteilijakirjan valmistamiseen

Hiltunen Jenni, Kuvataiteen maisteri                         1.000

Näyttelyn järjestämiseen

Huttunen Hinni, Kuvataiteilija (AMK)                        1.500

Videoinstallaation esitystekniikan ja multimediatuotantojen toistamiseen tarkoitetun ohjelmiston hankintaan

Hänninen Heidi, Taiteen kandidaatti                                     1.000

Haen apurahaa Koti, uskonto ja isänmaa- projektin käynnistämiseen ja taiteelliseen työskentelyyn.

Kamanger Dzamil, Kuvataiteilija (MA)                      2.000

Näyttelyiden järjestämiseen Kiovassa, Ljubljanassa ja Berliinissä vuoden 2016 aikana

Karlsson Lars, Dipl.ex. i komposition                         1.500

För skivinspelning av två verk med det svenska skivbolaget Bis med  Lapplands kammarorkester, dir. John Storgårds, Christoffer Sundqvist Klarinett och Gabriel Suovanen baryton

Kettunen Milla, Muotoilija (amk)                              1.000

Uuden tuoteperheen esittelyyn

Laurila Milja, Taiteen maisteri                                   2.000

Näyttelyiden järjestämiseen ja teosten materiaalikuluihin

Lecklin Johanna, Magister i bildkonst, FM                 1.000

För produktion av en tvåkanalers videoinstallation, Ett porträtt av en narcissist samt för verkets montering i en temautställning i Galleri Ama

Lindberg Carl Sebastian, Mag. Bildkonst                   3.000

För förverkligande av konstprojekt

Lindfors Sonya, tanssitaiteen maisteri                      4.500

Teoksen NOBLE SAVAGE toteutukseen vuonna 2016, teos käsittelee mustuutta, toiseutta ja toiseuden representoimista

Linna Tuomas, Valokuvaaja                                        1.000

Laitehankintoihin

Malmgren Martin, Musikmagister                             1.200

För deltagande i internationella mästarkurser och tävlingar

Marthens Aurora Elisabet, musikstud.                       1.200

För Savonlinnan Musiikkiakatemia – Mästarkurs i opera och lied II, privatlektioner för professor Elisabeth Werres, Universität der Künste Berlin

Modig Kimmo, Teatteritaiteen maisteri                   2.000

Uuden multimediateoksen toteutukseen

Neuvonen Anssi, Filosofian ylioppilas                       2.000

Taiteelliseen työskentelyyn

Nevalainen Reima, Kuvataiteilija AMK                      3.000

Taidekirjan taitto- ja painokuluihin

Niskanen Pekka, Kuvataiteen tohtori                        2.000

Terroria ja väkivaltaa Pariisin Passage Saint-Pierre Amelotilla käsittelevän videoteoksen tuotantokuluihin

Nyyssölä Antti, Taiteen maisteri                               1.600

Taiteelliseen työskentelyyn

Oksasenkatu 11                                                          2.000

För hyra och kostnader för icke-kommersiell galleriverksamhet

Palmgren Sari, Tanssitaiteen maisteri                      2.000

Tanssiteoksen Licking Things (työnimi) valmistamiseen

Patomäki Anna, dansstuderande/gymnasieelev       1.000

För deltagande i sommarkurs i klassisk balett, Royal Ballet School, London

Pentti Liisa, MA                                                          4.500

För att genomföra sista delen av jubileumsårets program Det Postmoderna – en kabare i tre akter i STOA i Helsingfors

Pusenius Joakim, Kuvataiteen Maisteri                     1.500

Videoinstallaation valmistuskuluihin tulevaa näyttelyä varten

Pölkki Terhi, Taiteen maisteri                                    2.000

Kenkaämerkin ilmeen uudistukseen ja Suomessa valmistettavan puukenkämalliston esittelyyn New Yorkissa

Rosenström Hans, Kuvataiteen maisteri                   3.000

För produktion av ett 14 kanals ljud ljudverk

Räbinä Paavo, Kuvataiteilija                                     3.000

Yksityisnäyttelyn kustannuksiin, Forum Box, Helsinki

Rönnholm Emma, magister i bildkonst                     1.000

För materialkostnader

Sorbus-gallerian työryhmä                                        3.000

Näyttelyvuokrattoman Sorbus-gallerian toimintaan

Straschnoy Axel, Licenciado en Historia del Arte      2.500

Etsivän – virtuaalitodellisuustekniikalla toteutetun lyhytelokuvan- tuotantoon

Suominen / työryhmä taitelijakollektiivi Anna Breu Jari, Taiteen maisteri            1.500

Taitelijakollektiivi Anna Breun teoksiin

Timlin Marko, Musiikin Maisteri                                1.500

Fotoelektronisen ääni-installaation tuotantokuluihin

Toisten historia – History of Others                          3.000

Epäihmisyyden museo – Museum of Non-Humanity -näyttelyn valmistamiseen

Tuhkanen Timo Sakari, MMus                                   1.500

Uuteen sävellykseen, esitykseen ja työskentelymatkaan Chicagoon, teos tehdään Rene Bakerin ja Chicago Modern Orchestra Projectin kanssa

Tuominen Anu, MA                                                     2.000

Yksityisnäyttelyihin 2016

Tykkä Salla, Kuvataiteen maisteri                             4.000

Elokuvateoksen tuotantokuluihin

Työryhmä Anna Korhonen – Marianne Mäkelä         2.000

Dokumenttielokuvan Kuutyttö käännös- ja valmistelutöihin

Uuden Ajan Ensemble                                                3.500

Uuden Ajan Ensemblen konsertin järjestämiseen Helsingissä keväällä 2017

Wright Timo, Taiteen maisteri                                  1.000

Kuolemaa ja iäisyyttä käsittelevän In/Finite (työnimi) videoteoksen valmistamiseen

Östlund Charlotta Östlund, MFA                                1.000

För arrangerande av utställning och produktionskostnader för verk

 

G. Föreningar och grupper

 

Arabialainen Yö – Työryhmä                                      1.300

Arabialainen Yö – esityksen valmistamiseen

Arbetsgrupp Schimmel / Hellberg-Sågfors Ann-Christin, FM           2.000

För förverkligande av teaterproduktionen På Greifswaldsgatan

Arbetsgruppen Moring-Rönnholm                             800

För att färdigställa och ge ut en barnbok

Arlan vanhempainyhdistys ry/Arla föräldraföreningen rf                300

För guidade visningar för daghemsbarn i Naturhistoriska museet i Helsingfors

Barocco Boreale-yhtyeen kannatusyhdistys ry         2.000

Barocco Boreale -yhtyeen Vivaldi -levyn äänitykseen

Borgå Damkör                                                                        700

För deltagande i FSSMFs sångfest i Karleby samt anordnande av vårkonsert

Camerata Amoroso                                                    2.000

Joseph Haydnin koomisen barokkioopperan ”Apteekkari” esittämiseen Lahdessa marras-joulukuussa 2016

Colorit ry. rf.                                                               2.000

Klang – kreativt möte mellan skrivare och musik

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. / DuvTeatern     2.700

För DuvTeaterns konstnärliga projekt 2016

Degerby Hem och Skola r.f.                                       1.000

Teaterresa för skolans elever

Dialog – ett dramapedagogiskt kollektiv r.f.             1.000

För projektet Bandage, drama- och teaterverksamhet för långtidssjuka barn

Ekenäs Pensionärer rf                                     500

För Ekenäs Pensionärers seniordans

Encanto Music ry                                                        1.500

Vuonna 2016 alkava uusi festivaali- ja taidesalonkitoimintaan

Esbobygdens ungdomsförbund rf                              1.000

För evenemanget KULTUREN VID ÅN i Esbo centrum

Exaudio r.f.                                                                 1.000

För turné till Österbotten och Stockholm med den musikaliska föreställningen Trädgården

Fabulous Bäckström Brothers ry                               2.000

Fabulous Bäckström Brothers -shown esittelyyn Edinburghin Fringe-festivaalilla

Finlands Röda Kors / Ungdomslägergruppen            500

För läger vid Mickelsörarnas Naturstation för 30 ungdomar i åldern 12-16 år

Finlands svenska Marthaförbund rf                           3.000

För projekt Fixa vardagen – om hushåll, ekonomi och miljö

Finncon-yhdistys ry                                                    1.500

Finncon 2016 tieteis- ja fantasiakirjallisuutapahtuman järjestämiseen

Finurliga Flickor i Petalax                                          500

För julöppning i Petalax, lillajul 2016

Five Corners Production Oy Ab                                  3.000

För tv- och webbdramaserien Sommarkollo riktad till målgruppen 8-13 år

Flickornas Rum i Vanda/Vantaan Nicehearts ry      2.000

För att anställa en svenskspråkig ledare för flickarbetet för att förstärka och upprätthålla svenskspråkig verksamhet under tidsperioden 2016-2018

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel r.f. 2.000

För Kimitoöns Musikfestspel

Föräldraföreningen i Smedsby daghem och förskola rf        500

För HEUREKA-besök för dagisbarn i Esbo

Föräldraföreningen vid daghemmet Staffan rf         400

Stöd för teaterbesök på förskolan Staffan

Föräldraföreningen vid Daghemmet Stigen              500

Hälsofrämjande verksamhet vid Daghemmet Stigen

Garantiföreningen för Nya Argus rf                           2.000

För utgivning av samhälls- och kulturtidskriften Nya Argus

Grönroos Anders                                                         1.500

För utarbetandet av föreställningen ”Norden runt på 40 minuter” som riktar sig till finska tonåringar

Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry                       2.700

Suomen kielen alkeiskurssiin ja jatkokurssiin

Hangö Teaterträff r.f                                                  2.000

För förverkligandet av Hangö 25:e Teaterträff

Hauhon musiikkiyhdistys ry                                      1.500

Hauhon musiikkijuhlien järjestämiseen

Helsingfors musikklasser 4 och 5                              1.000

För Helsingfors musikklassers 4 och 5 lägerskola

Hem och Skola i Karuby skola rf                               700

För naturskoldag på Naturskolan Uttern

Hem och Skola i Staffansby ls                                   700

För teaterbesök och teaterkläder till Staffansby lågstadium

Hommansby Folkskoledistrikts Ungdomsförening rf           500

För föreningens verksamhet för barn och unga

Houtskärs Hem och skola rf                                      700

För kulturresa till Åbo., t.ex. museumbesök och simhallsresa

Jakobstads Sinfonietta                                               2.000

För arrangerandet av RUSK Kammarmusik i Jakobstad

Juthbacka Teaterförening r.f.                         400

För tilläggs- och nyanskaffning av scenljus & ljud samt en videoprojektor till Kulturhuset Scala

JY, Corpus ry                                                               800

Museologian seminaariin 2016

Kajo-kollektiivi / Ikonen Laura                                  2.000

Pelon alla -teatteriesityksen toteutuskuluihin

Kamarikuoro Audite ry                                               1.500

Joulun aikaan liittyvien suomalaisten kuorosävellysten tilaamiseen ja niiden äänittämiseen

Karamalmens hem och skola förening rf                  1.000

För klassresa och lägerskola för årskurs 6

Karjalan Liitto ry                                                         2.000

Evakkous, siirtolaisuus ja maahanmuutto -kesäjuhlaseminaarin kuluihin Karjalaisilla kesäjuhlilla Seinäjoella

Klovnit ilman rajoja ry.                                              2.500

Klovnit ilman rajoja ry:n Kreikka-projektiin

Korpo Jazz rf                                                               1.500

För arrangerandet av festivalerna ”Sibelius i Korpo” och ”Korpo Sea Jazz”

Korpo kulturgille r.f.                                                   1.500

För seminarium kring Östersjöns vattentillstånd, målgruppen för seminariet är lokalbefolkningen, skärgårdsbor från ett större område, deltidsboende och branschaktiva

Kottby Hem och skola-förening                                 700

För besök till Heureka

KRAN rf                                                                       2.500

för att utveckla och intensifiera KRAN:s drogförebyggande arbete i högstadieskolor, läroinrättningar och gymnasier i Svenskfinland

Kyrkoby skola                                                             800

För lågstadieelevers besök till Heureka för att där fördjupa sej i kemi, fysik och astronomi

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f. KNUF           1.000

Porkala – 60 år sedan återlämningen

Kyrkslätts hembygdsförening r.f.                              2.000

För ny upplaga av den populära, men slutsålda boken Det Gamla Kyrkslätt

Kyrkslätts Manskör rf                                                 1.000

För verksamheten, speciellt körläger, vårkonsert och deltagande i FSSMF:s sång- och musikfest i Karleby

Kyrkslätts skärgårds Ungdomsförening Runhälla r.f.           1.000

Teater, allmän ungdomsverksamhet

Lappfjärds manskör r.f.                                              500

För julkonsert

Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry           2.000

Krunikan festarit-kaupunkitapahtuman järjestämiseen

Mustan ja Valkoisen Teatteri-yhdistys ry                 2.000

Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin lastenohjelmien ja katuteatterin tuottamiseen

Nordsjö Rastis föräldraförening r.f.                           1.000

För konst- och gitarrklubbar i Nordsjö lågstadieskola i Helsingfors

Raseborgs Medeltida Sällskap RAMS rf                    800

För förverklingande av Medeltidsveckoslutet på Raseborg, ett medeltida evenemang med torneringar tilll häst och tillhörande marknad invid Raseborgs slottsruiner

Sagalundgillet r.f.                                                       1.400

För klubbverksamhet med syriska flyktingar, traditionella sysslor och verksamhet i den nya hembygden, odling av trädgårdsland, utflykt

Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys   1.500

Kiertuetoiminnan kehittämiseen uusilla konsepteilla siten, että myös pienemmillä paikkakunnilla on mahdollisuuksia korkeatasoiseen taiteeseen

Teaterföreningen Stjärnfall r.f.                                  1.000

För projektet Tillsammans/Yhdessä/Together som riktar sig till barn och ungdomar på mottagningscentralerna för flyktingar belägna i huvudstadsregionen

Utgivarföreningen för tidskriften Astra Nova r.f.     1.500

För fortsatt utgivning av tidskriften

Winellska skolan klass 5C                                          400

För lägerskola till Breidablick i Hangö

 

H. Övriga

 

Broner-Bauer Kaisa, Arkkitehti, tekniikan tohtori      2.000

Suomalaisen mallisaunan suunnittelu ja rakennustöiden arkkitehtiseuranta Nepalissa tuhoutuneella maanjäristysalueella, pioneerihanke osaksi vuoden 2017 Suomi100-juhlavuoden tapahtumia

Helenius Sune, FM                                                     1.000

För utbildningsfilmen ”Allt om årstiderna: vintern”, fjärde delen i serien

Stormblad Nina, Äldre kriminalkonstapel                  1.000

För deltagande i konferens i London som ordnas av International Investigative Interviewing Research Group