OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Myönnetyt apurahat 2017

Myönnetyt apurahat 2017

 

A. Humanistiska vetenskaper och teologi

 

Andersson Rani-Henrik, FT, dosentti                                        4.000

Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen luontokäsityksiin liittyvä kenttätyömatka ja seminaari

 

Babushkina Dina, M.A., B.A.                                                      4.000

Oxfordin yliopistoon tutkimusvierailu

 

Bergenheim Sophy, Politices magister                                     1.700

För kongressresa och apparaturanskaffning. Finska social- och hälsovårdsföreningar som samhällspolitiska experter på 1940–60-talen.

 

Braskén Kasper, FD,                                                                    4.000

För att färdigställa den vetenskapliga antologin ”Antifascism in the Nordic Countries”

 

Centrum för Nordenstudier, Helsingfors universitet         7.000

För arrangemang av internationell tvärvetenskaplig konferens i Nordenstudier vid Helsingfors universitet

 

Ehrstedt Johan, Fil.mag.                                                              6.500

Fältforsknings- och arkivresa till Bangladesh.

 

Ekberg Laura, FM                                                                         950

Konferenssimatka: FIT World Congress, Brisbane Australia

 

Fingerroos Outi, FT, dosentti                                                  7.000

Avustus Memory and Narration – XXth International Oral History Association -konferenssin järjestämiseen Suomessa

 

Fremer Maria, FM                                                                      4.000

För slutförande av doktorsavhandling om pronomenet du och andra tilltalsformer i svenska reklamfilmer från 1915-2013

 

Glossa ry ja Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies  2.000

Dies Medievales kansallinen poikkitieteellinen keskiajan tutkimuksen konferenssi Tampereella

 

Hakoniemi Elina, Valtiotieteiden maisteri                          1.400

Kahteen konferenssimatkaan syksyllä 2017. Luokkaa, yhteiskuntaa vai hyvinvointivaltiota varten?

– Kasvatus, koulutus ja yhteiskunnallinen muutos sosiaalidemokraattisessa sivistyspolitiikassa ja –toiminnassa.

 

Harju Kaisa, FM                                                                    2.000

Somalian tuberkuloosintorjuntahankkeen (1980-1990) aate- ja oppihistorian väitöstutkimuksen matkakustannuksiin

 

Heimo Anne, FT, dosentti                                                  2.500

Osallistuminen kansainväliseen konferenssiin ja yhteistyökumppaneiden tapaaminen.

 

Hellberg Jan, Musikmagister                                            5.500

För insamling av etnografiskt material för musikantropologisk doktorsavhandling: Glocalising Worship Musicking – Performed meanings and localisation in the music culture of the Evangelical Lutheran Church in Namibia, samt för deltagande i konferenser

 

Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen      4.000

Utgivningsstöd för Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen

 

Jalagin Seija, FT, dosentti                                                 1.000

Tutkijavierailu Manchesterin yliopistoon, osana tutkimushanketta, joka käsittelee Suomen pakolaishistoriaa, erityisesti pa-kolaisten hallintaa ja kansalaisuuskysymyksiä vuosina 1920–1950

 

Kaukonen Emil, Filosofian maisteri                              925

Kongressimatka Budapestiin, Fifth European Congress of World and Global History. Sverige och Marocko 1763–1845: svenska aktörer i transnationella nätverk.

 

Koivusalo Anna, FM                                                         1.300

Kahteen konferenssimatkaan vuonna 2017. The Culture of Feeling and Historical Change:

Honorable Emotional Expression in the Reconstruction South

 

Kuhanen Jan, FT                                                             5.000

”Siliimu. HIV/AIDS and moral community in Uganda” – monografian käsikirjoituksen viimeistely

 

Kwazema Martins, Tohtorikouluttetava Yleisessä Historiassa                     7.000

Retoriikan muutos, menneisyyksien tulevaisuuksia ja Ghanan menestyksen ironia: Kausaalinen kerrosanalyysi

 

Lahelma Marja, FT                                                         3.000

European Revivals -konferenssin järjestämiseen

 

Laitinen Riitta, Fil. tri, dosentti                                    800

Konferenssimatka Englantiin. Esitelmä: Doors, gates and windows as locations of routine and habit in a Swedish/Finnish town.

 

Lares Jenni, FM                                                               600

Alcohol and Drugs History Societyn tieteelliseen konferenssiin osallistuminen

 

Lavento Mika, FT, professori                                        3.500

Suomalais-balttilaisen arkeologitapaamisen järjestämiseen

 

Liira Aino, FM                                                                   2.000

Kirjastomatka Yhdysvaltoihin (Beinecke Rare Book & Manuscript Library & Princeton University Library). Paratekstuaalinen viestintä keskienglanninkielisissä Polychronicon-käsikirjoituksissa ja varhaisissa painoksissa.

 

Lindgren Jenny, FM                                                        1.500

Deltagande i internationell vetenskaplig konferens. Projekt: Språk i utveckling – En jämförande studie av språkutvecklingen på svenska och finska hos enspråkiga och tvåspråkiga barn.

 

Lintunen Pekka, FT, dosentti                                          1.000

Matka-apuraha kongressimatkaan Kanadaan, esitelmä liittyen suomalaisten englannin ääntämiseen ja suulliseen kielitaitoon

 

Lintunen Tiina, VTT                                                         1.000

Osallistuminen Association for the Advancement of Scandinavian Studies in Canada (AASSC) konferenssiin Torontossa, esitelmä Suomen sisällissotaan osallistuneista naisista ja heidän myöhemmistä vaiheistaan

 

LivingMemories -tutkimushanke                            2.000

Konferenssimatka Oral History Associationin konferenssiin Minneapolisiin

 

Mikkola Heidi, FM                                                           1.500

Kansainvälisiin konferenssimatkoihin vuonna 2017, projekti Ecological Compositions, Affective Encounters ‐The Spaces In‐Between of Wildlife Documentaries

 

Morney Elisabeth, Doktorand                                     4.000

Delatagande i konferens i Helsingfors samt för skapande av forskarnätverk under filmfestival i Sodankylä, samt för forskningsträff för påbörjad artikel

 

Myllyntausta Mikko, Filosofian maisteri                   4.000

Arkistomatkaan ja yliopistovierailuun Uuteen-Seelantiin neljäksi kuukaudeksi Uuden-Seelannin maoreja käsittelevää väitöskirjaa varten

 

Norrgård Stefan, Filosofie Doktor                              7.000

En klimathistorisk sammanställning och analys av islossningen i Aura å samt Borgå å de senaste 270 åren

 

Nylund Annette, Fil.mag                                               1.400

Kongress i barnforskning, Lyon, Frankrike, Deltagande i 14th International Congress for the Study of Child Language

 

Puranen Karoliina, Filosofian maisteri, FM               2.500

Konferenssimatka Buenos Airesiin, International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) -konferenssiin

 

Seye Elina, FT                                                                     1.000

Osallistuminen ICTM:n maailmankonferenssiin Limerickissä Irlannissa. Projekti: How to become visible? Personal histories of African musicians in Finland

 

Shagal Ksenia, MA                                                          1.000

Societas Linguistica Europaean konferenssiin ja kesäkouluun osallistumiseen

 

Sopanen Pauliina, FM                                                   1.000

Reseunderstöd för fem-dagars konferensresa i Limerick, Irland. Projekt: Undersökning av språkpolitik i tvåspråkigt daghem

 

Tammela Joonas, Filosofian maisteri                        1.500

Konferenssimatkaan Aalborgissa sekä konferenssi- ja kirjastomatkaan Uppsalassa. Väitöskirjan työnimi: Paikallispapisto kansan yhteiskunnallisen ajattelun muokkaajana Ruotsissa ja Suomessa noin 1770–1820

 

Tammelin-Laine Taina, Filosofian tohtori                 3.000

Matka-apuraha kahteen konferenssimatkaan. Luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttaja-aikuisten suomen kielen oppiminen.

 

Tergujeff Elina, FT                                                           1.000

Konferenssimatkaan AILA World Congress of Applied Linguistics. Esitelmä Comprehensibility and accentedness of English spoken in Finland: L1 Finnish vs. L1 Finnish-Swedish

 

Toiviainen Pasi, arkkitehti                                              4.000

Matka-apuraha Stanfordiin. Ekologisuuden illuusio – Buckminster Fullerin suunnitelmien ja arkkitehtuuriajattelun ympäristöystävällisyyden kriittinen uudelleenarviointi

 

Tumelius Riikka, FM                                                     290

Konferenssin EuroCALL 2017 matka- ja osallistumiskuluihin. Projekti: Edellytysten luominen kielenoppimiselle teknologiaa käyttävissä ympäristöissä – osallistava näkökulma

 

Varila Mari-Liisa, FT                                                      3.000

Tutkimusvierailu Lontooseen (Queen Mary University of London, School of English and Drama). Tutkimushanke: Mediat rinnakkain: Englanninkielisten tekstien kopioiminen painetuista kirjoista käsikirjoituksiin 1473–1600

 

Vuokko Katja Pauliina, FM                                          1.000

Osallistuminen kansainväliseen konferenssiin. Projekti: Vanhanaikainen käännösstrategia? Kääntäjän alaviitteiden käyttö suomennetussa kaunokirjallisuudessa

 

Wessel Merle, Master of Arts                                         4.000

To support a research visit at Oxford Brookes University/ Oxford to finish PhD-project: Maternal and Eugenic Feminism in the Nordic Countries

 

Wickström Laura, FM, PM                                            7.000

För slutförande av doktorsavhandling i ämnet religionsvetenskap med temat islam och ekologi

 

Winberg Oscar, Filosofie magister                             7.000

För doktorsavhandlingen ”A Political History of All in the Family: Television Entertainment, Conservatism, and the Transformation of American Politics in the 1970s”

 

Öhman Alexander, Filosofie magister                       7.000

Författande av doktorsavhandling, understöd för forskarstudier. Images of goodness.

 

Österlund-Pötzsch Susanne, Docent                    2.000

Kulturvetenskaplig monografi om vardagliga rörelsemönster och promenerande

 

B. Beteendevetenskaper

 

Heiskanen Noora, KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja                500

Matka-apuraha EERAn kesäkoulun matkakuluihin

 

Kaltiainen Janne, Valtiotieteiden maisteri        6.000

Väitöskirjatyöhöni ”Inhimillisyys organisaatiofuusioissa: luottamus, oikeudenmukaisuus, sopeutuminen ja yhteenkuuluvuus”.

 

Kumpulainen Satu, PsM                                       800

Konferenssipresentaatio, European Congress on Obesity (ECO), Porto, Portugali

 

Nordenswan Elisabeth, PsM, legitimerad psykolog        7.000

Doktorandstudier, som utreder hur moderns psykiska mående (dvs. stress-, ångest- och depressionssymtom) inverkar på utvecklingen av barnets exekutiva funktioner

 

Petäjäniemi Maria, Kasvatustieteiden maisteri                    6.000

Väitöstutkimukseni toisen artikkelin valmistuminen, aiheena Pohjois-Suomessa asuvien nuorten turvapaikanhakijamiesten kuuluvuuden tunteen ja osallisuuden rakentuminen ja tukeminen

 

Raukola-Lindblom Marjaana, filosofian lisensiaatti              5.400

Väitöstutkimuksen tutkimuskulujen kattaminen: Kielellisten toimintojen häiriöt aivovammapotilailla ja niiden yhteys aivojen valkean aineen kuvantamislöydöksiin.

 

Rämä Irene, Kasvatustieteen tohtori                         4.500

Autismin kirjon tyttöjen erityispiirteet, tunnistaminen ja esiintyvyys suomalaisessa peruskoulussa erityisopettajien näkemysten mukaan

 

Tumanyan Marian, MA                                           1.500

Participation and presentation in Summer Institute in Qualitative Research: Putting theory to work

 

Vainio Katri-Liis, Musiikin maisteri                4.000

Matka- ja työskentelyapuraha väitöstutkimuksen ”Opettajan äänenkäyttö-koulutuksen ja VoicePilates-äänenkäytön reflektiivisen pedagogiikan vaikutukset virolaisiin, suomalaisiin ja amerikkalaisiin opettajiin äänihäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi” aineistonkeruuvaiheeseen USA:ssa

 

Villarreal Sanna, PsL                                          4.000

Apuraha tutkijan palkaksi aineistonkeruun loppuunsaattamista, tulosten analysointia ja väitöskirjan ensimmäisen tutkimusartikkelin kirjoittamista varten

 

Östman Lillemor, Magister                               500

Reseunderstöd för konferens ”Wellbeing and caring in changing times” i Bodö, Norge.

 

C. Samhällsvetenskaper

 

Harju Otso, Master of Science                       8.000

För fältarbete i Delhi, Indien, för doktorsavhandling i genusvetenskap vid Helsingfors universitet

 

Hemberg Håkan, Politices magister i offentlig förvaltning               8.000

För arbetet med doktorsavhandlingen ”Verksamhetens effektivisering inom offentlig förvaltningen med bibehållen/förbättrad etik”

 

Hämäläinen Tuukka, Filosofian maisteri     4.000

Väitöskirjatutkimus: Tieteen representaatio fiktiivisessä valtavirtaelokuvassa

 

Lamberg Emma, Valtiotieteiden maisteri     6.000

Artikkelin työstämiseen väitöstutkimukseen ”Etnografinen tutkimus nuorten naisten työllistymiseen liittyvistä odotuksista talouskuripolitiikan aikana”

 

Luhtala Antti, OTM, KTM                              8.000

Vuoden mittaiset LL.M. -opinnot Yhdysvalloissa osana tohtoriopintoja ja väitöskirjatyötä. Tarkoituksena edistää ”Complete Markets and the Evolution of the Public Corporation” -nimellä kulkevaa väitöskirjatutkimusta, joka käsittelee julkisen osakeyhtiön merkityksen kehitystä yhteiskunnassa

 

Moilanen Sanna, KM                                 8.000

Epätyypillistä työaikaa tekevien yksinhuoltajaäitien arkea ja lapsen hyvinvointia käsittelevän väitöskirjatyön loppuun saattaminen

 

Ruokolainen Hilda, Valtiotieteiden maisteri (PM)       8.000

Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden informaatiokäyttäytyminen

 

Salovaara Veronica, Politices magister         8.000

Doktorsavhandling; How inequality is reproduced in education – The interplay of agency and structure

 

Tarkkila Liisa, OTM                                          8.000

Väitöskirjatutkimuksen edistäminen, tehokkuusperiaatteen ilmeneminen erityisesti kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvausprosesseissa

 

D. Ekonomivetenskaper

 

Lahtinen Sonja, KTM                                      6.000

Kestävän kulutuksen käytänteitä tutkivaan väitöskirjatyöhön ja tutkijavierailuun Aarhusin yliopistossa Tanskassa.

 

Norring Anni, VTM                                         8.000

Taloustieteen väitöskirja. Cross-border Investments, Gravity Equations and the Double-hurdle Model.

 

Sutinen Ulla-Maija, KTM                            4.000

Väitöskirjatyöskentelyyn ”Vastuullinen ruoan kuluttaminen ja sen yhteiskunnallinen markkinointi käytäntöteoreettisesta näkökulmasta”

 

Walden Gitta Camilla, EM                        8.000

Arbete på doktorsavhandling i informationssystem om wellness tjänster för yngre äldre

 

E. Bio- och miljövetenskaper

 

Antfolk Daniel, FM                                   2.000

Modifiering av Notch-signaleringen under angiogenes och cancer

 

Engberg Oskar, FM                                  4.000

Avslutande av doktorandstudier i biokemi: Understanding how lipid structural diversity and proteins affect nanodomain formation

 

Forsström Saara, FM                       4.000

FGF21 proteiinin aineenvaihdunnalliset vaikutukset mitokondriotaudeissa

 

Fritze Hannu, FT, Dos                      2.000

Ecology of Soil Microorganisms tieteellisen kokouksen järjestäminen

 

Gehrmann Friederike, FM             8.000

Pienilmaston vaikutuksia tunturipaljakan kasveihin käsittelevä väitöskirjatutkimus

 

Given Cindy, MSc                                4.000

Väitöskirjan ”Assembly and function of microbial communities in arctic pioneer plants” loppuunsaattamiseen

 

Glippa Olivier, PhD                 2.000

Hur påverkar Östersjöns sjunkande salthalt djurplankton och deras förökning?

 

Hemmann Karin, FT                4.500

Suomenhevosten varhaisvaiheiden tutkimushanke: Aineiston hakumatkoihin, muinaisDNA:n puhdistukseen, analyyseihin ja yhteistyöverkoston luomiseen

 

Hoogesteger Tom, FM                 6.000

Arvokas matelijakokoelma ajan tasalle

 

Jokinen Henri, FM                   1.500

För slutförande av doktorsavhandling i marinbiologi – ”Population dynamics and characteristics: decline of flounder in the northern Baltic Sea”

 

Järvinen Pauliina, FM                      5.000

Väitöskirjatyö: ”The multi-faceted role of nests in a wild bird”. Kenttätyökustannukset, konferenssin osallistumismaksu ja palkka

 

Kekkonen Jaana, Filosofian tohtori                3.000

Avustetut istutukset luonnossa ja niiden sovellukset lajien suojeluun

 

Korhonen Emilia, FM              4.000

Väitöskirjatyö: Endoteelispesifisen Tie1-reseptorin merkitys angiogeneesissä ja lymphangiogeneesissä

 

Korpelainen Helena, FT                      3.000

Osallistuminen tieteelliseen kokoukseen: 7th International Barcode of Life Conference

 

Koskenpato Katja, filosofian maisteri                        8.000

Luonnonvalinnan mekanismeja ilmastonmuutoksen seurauksena – väitöskirjatyöhön

 

Koski Tuuli-Marjaana, Filosofian maisteri                 1.000

Matkakuluraha SIP 2017 (16th Symposium on Insect-Plant Interactions) kongressia varten (Tours, Ranska 2-6.7.2017)

 

Lammin biologinen asema / Helsingin yliopisto            3.000

Suomen nisäkästieteen päivien järjestämiseen

 

Lavrinienko Anton, FM                        5.000

Väitöskirjatutkimukseen liittyvään kenttätyömatkaan Japaniin. Projekti: The gut microbiota of wild mice from radioactive Fukushima environment.

 

Mennesson Marie, MSc.                     5.000

Involvement of Neto and Kainate receptor genes in anxiety

 

Merilahti Pirjo, Filosofian maisteri                4.000

Coxsackievirus A9:n ja ihmisen parechovirus 1:n reseptorivuorovaikutuksia käsittelevän väitöskirjan loppuunsaattamiseen

 

Morozov Sergey, MSc                                      1.300

Presenting a novel analytical software ”FishResp”  on an international conference in Gothenburg, Sweden

 

Niemi Marianna, FM                                      6.000

Poikkitieteellinen tutkimus stabiili-isotooppi ja DNA-aineistosta paljastaa ilmaston, ympäristön ja eläinpopulaatioiden lyhyen ja pitkän aikavälin muutoksia paikallisella ja mantereentasolla (Holoseeni kaudella)

 

Nikinmaa Mikko, FT, Professori                   2.000

Laboratoriotyön materiaalikustannukset

 

Nummela Sirpa, FT, dos.                    7.500

Kädellisten kuulon evoluutiohistoria

 

Nurminen Leena, FT                    1.700

Matka-apuraha kokoukseen ECSA 2017, Where Land Meets Ocean: The Vulnerable Interface

 

Paetau Sonja, FM                         3.000

Slutförande av doktorsstudier: ICAM-5 reglerar mognaden av synapser intracellulärt via a-actinin och extracellulärt via beta-1 och beta-2 integriner på mikroglia

 

Parkkila Petteri, diplomi-insinööri                  4.000

Solukalvomallien hyödyntämistä Parkinsonin taudin lääkeaineiden tehokkuuden arvioimisessa käsittelevään väitöskirjaan

 

Pihlström Henry Sebastian, FD              2.000

Taxonomisk genomgång av det Naturhistoriska centralmuseets vertebratsamlingar

 

Pitkämäki Tinja, FM                4.000

Väitöskirjatutkimuksen koeasetelmaan. Epifyyttisammalten ekologinen merkitys trooppisten

vuoristosademetsien vesi- ja ravinnekierroissa.

 

Prokkola Jenni, FT                   4.000

Taimenen käyttäytymistä käsittelevän tutkimuksen materiaali- ja matkakuluihin.

 

Rimpelä Anna-Kaisa, Proviisori                      4.000

Lääkeaineiden kohdentamista silmän takaosaan pigmenttisitoutumisen avulla käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen

 

Salonen Jouni, FT                              4.600

Harvinaisten reliktiäyriäisten ekologiaa ja levinneisyyttä käsittelevien kahden erillisen tieteellisen artikkelin työstämiseen

 

Saralahti Anni, FM                          4.000

väitöskirjatyön (seeprakalan synnynnäinen immuunivaste pneumokokki-infektiossa) loppuunsaattaminen

 

Sazzad Md. Abdullah Al               3.000

För att avsluta doktorandstudier. Interaction of ceramides with other sphingolipids in complex membranes.

 

Tampio Elina, FT                                700

Osallistuminen 2nd International Bioeconomy Congress -konferenssiin Stuttgart-Hohenheimissa Saksassa

 

Teesalu Mari, FM                               4.000

Tutkimustyön apuraha. Dissecting the hierarchy of sugar-responsive genes in dietary sugar tolerance.

 

Toivonen Johanna, FT                    4.000

Andien vuoristometsien tulevaisuus kuivuvassa ilmastossa

 

Väinölä Risto, FT, dos                      4.900

Kalataksonominen tutkimus

 

Weijola Valter Sven-Åke, FM         7.000

Färdigställande av vetenskapliga artiklar efter disputation om artmångfalden bland varanödlor i Stilla Havets övärld

 

Ylinen Eeva, FM                                 6.000

Fennoskandian hylkeiden pitkän aikavälin populaatiodynamiikan selvittäminen ulkoloisten genomiikan avulla

 

F. Matematik, fysik och kemi

 

Damlin Pia, FT                                         1.500

Osallistumiseen E-MRS2017-konferenssiin

 

Finska Kemistsamfundet rf               1.000

Finlandssvenska fysik- och kemidagarna 2017

 

Hackman Thomas, FD, docent              800

Deltagande i konferensen ”Stellar Magnetism: Challenges, Connections, and Prospects” i Potsdam 12-16 juni 2017

 

Halonen Lauri, DSc                                3.000

Tuki juhlakonferenssin ’25th Colloquium on High-Resolution Molecular Spectroscopy ’ järjestämiseksi elokuussa 2017 Helsingissä

 

Huusko Juha-Matti, FM                    1.000

Osallistuminen CMFT2017-konferenssiin Puolassa

 

Kari Eetu, FM                                          2.000

Osallistuminen GRC-konferenssiin.

 

Kontro Inkeri, FD                                  2.000

För deltagande i AAPTs sommarmöte och PER-konferensen

 

Korhonen Taneli,  FM                  1.800

Konferenssimatka, PRIMA 2017, Oaxaca, Meksiko

 

Kulikov Vadim, FT                   4.000

Käsitteenmuodostuksen laskennallinen malli

 

Kuorelahti Juri, Filosofian maisteri                1.500

Osallistuminen 28th International Conference on Low Temperature Physics -konferenssiin

 

Leino Teppo, Proviisori                       1.500

Osallistuminen Wienissä järjestettävään EFMC-ASMC’17 -symposiumiin

 

Liljeström Mia, DrSc (Tech)                2.000

För forskningsvisit till Karolinska Institutet

 

Lyyra Henri, FM                       800

TQC 2017 -konferenssin matka- ja osallistumiskulujen kattaminen.

 

Nilsson Sofia, Masterexamen i farmaceutiska vetenskaper                         800

Stipendieansökan för att genomföra ett forskningsutbyte till Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige för att utveckla molekylärt imprintade polymerer för reaktioners selektivitet

 

Palmerio Erika, Filosofie magister                 1.000

ESPM-15: 15th European Solar Physics Meeting (konferens)

 

Peltomäki Jarkko, FT               1.500

Matka-apuraha WORDS 2017 -konferenssiin

 

Pietikäinen Iivari, Filosofian maisteri                        800

Osallistumiseen Mesoscopic Transport and Quantum Coherence 2017 konferenssiin.

 

Pitkänen Marja, DI      2.000

Matka-apuraha BMES Annual Meeting -konferenssiin

 

Roine Timo, Diplomi-insinööri (D.Sc. 4/2017)                       4.000

Hermoratojen tunnistusmenetelmien ja diffuusiomagneettikuvantamisen luotettavuuden parantaminen

 

Saari Jukka, Diplomi-insinööri                        3.000

Sensorimotorisen järjestelmän aivokuvantaminen

 

Stén Johan Carl-Erik, teknologie doktor och filosofie doktor                         2.000

För forskning av Finlands tidiga matematikhistoria under den svenska tiden fram till Åbo brand

 

Topic Filip, FT (orgaaninen kemia)    2.000

23rd International Conference on the Chemistry of the Organic Solid State (ICCOSS), Stellenbosch, Etelä-Afrikka

 

Tuomela Anu, FM (fysiikan ala)                    3.000

Verkko-oppimisympäristön ja ohjatun pienryhmätyöskentelyn hyödyntämisen vaikutukset yliopistotason fysiikan oppimiseen