top of page

OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Myönnetyt apurahat 2019

Myönnetyt apurahat 2019

Aalto Juha, Filosofian tohtori                             4.000 €
Mikroilmaston merkitys Arktisten alueiden muutoksessa

 

Aho Olli, YTM                                     6.000 €
Väitöstyön viimesitelyyn (työnimi: ruumiillinen resonanssi - peilisolut, simulaatioteoria, fenomenologia)

 

Ala-Laurila Petri, TkT, Professori                             5.000 €

European Retina Meeting 2019 -konferenssin kustannusten kattaminen

Aldén Rudd Gustav, Master of Social Sciences (Global Studies)             2.000 €
Understödet söks för två fältresor inom forskarstudier

 

Aminikhah Mahdi, PhD student in Ecology and Genetics, MSc in Biostatistics     2.500 €
Wildlife-originated zoonoses in the changing northern environment

 

Bohm Katja, FM                                     2.500 €
Väitöskirjatyöskentelyyn liittyvään kenttätyömatkaan Sisä-Mongoliaan, Kiinaan

 

Boundaries of Childhood in the Roman Empire -konferenssipaneeli        1.800 €
Konferenssimatka: ”Boundaries of Childhood in the Roman Empire” -paneeli antiikintutkimuksen konferenssissa Lontoossa

 

Elo Riikka, FT                                     2.500 €
Tutkimusvierailu Kanadan DNA-viivakoodikeskukseen 
(Canadian Centre for DNA Barcoding, University of Guelph) 
hankkeessa “Mikroskooppiset hyötypunkit kirjastoon, kartalle ja kouluihin”

 

Finska kemistsamfundet rf                                2.000 €
För arrangerandet av de Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna 2019

 

Grigaityte Ingrida, politices magister                         6.000 €
Social integration och mental välbefinnande bland invånarna i Österbotten

 

Grufstedt Ylva, Master of Arts                             6.000 €
Slutförande av doktorsavhandlingen "The thrill of familiarity, the burden of expectation - game design practice and counterfactual history in digital strategy games"

 

Grönholm Mikaela, docent                                 1.300 €
Konferensresa till "European Society of Gene and Cell Therapy" i Barcelona 22-25.10.2019 för att presentera min forskning

 

Hackman Thomas, FD, docent                             1.500 €
Understöd söks för deltagande i två vetenskapliga konferenser

 

Hakoniemi Elina, VTM                                 1.600 €
Laitehankintaan ja konferenssimatkaan

 

Hansen Ira, FM                                     1.000 €
Phenomenology and the Philosophy of Mind –kesäkoulu

 

Haslinger Simone, MSc.                                 2.500 €
Konferenssimatkaan

 

Heikkilä Jaana, FM                                     5.000 €
Henkilökohtaisen tutkimusvierailun pidentämiseksi CERNissä osana väitöskirjatyön toteuttamista

 

Helsingfors universitet/arbetsgrupp Haavisto-Rosenqvist-Slama            6.000 €
för att samla in jämförelsematerial om finlandssvenska barns kognitiva prestationer i psykologiska test. Forskningen utmynnar i allmänna rekommendationer för barnpsykologer i Svenskfinland

 

Herranen Anni, Filosofian maisteri                             5.000 €
Tohtorikoulutettavan stipendi tohtoriopintojen loppuun saattamiseksi

 

Hettula Patrik, Filosofie magister                             6.000 €
För slutförande av doktorsavhandling om Eurafrikaner på Guldkusten 1850–1950: "Contesting the Empire – Fighting the Inevitable"

 

Historieämnet vid Åbo Akademi med Globalhistoriska laboratoriet, Docent     6.000 €
Ordnandet av den sjätte European Congress on World and Global History

Hovi-Assad Pia, FM                                     7.000 €
Väitöskirjan viimeistelyä varten

 

Hänninen Heidi, TaM, KuM                                 3.000 €
Yhteisötaiteellisen toimintatutkimuksen ensimmäiseen kenttätyöosuuteen ja tutkimusmateriaalin keräämiseen

 

Ignatova Irina, PhD                                     5.000 €
Optimal processing of visual signals by rod photoreceptors near absolute threshold

 

Iitti Sanna, PhD                                     4.000 €
Tutkimusvierailuun ASCSA:ssa ja Suomen Ateenan-instituutissa

 

Israel David, Filosofian maisteri                             2.000 €
Vedenkuljetusta kasveissa käsittelevään väitöskirjatyön materiaalikuluihin

 

Ivaska Laura, FM                                     1.000 €
Yhdistetty tutkijavierailu- ja konferenssimatka Lissaboniin/Malagaan

 

Jaakola Joni, Valtiotieteiden maisteri, VTM                         6.000 €
Hoivarobotiikan politiikkaa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen

 

Juhola Katja, Väitöskirjatutkija                             4.000 €
Kenttätutkimuksen toteuttamiseen

 

Jumppanen Mikael, Diplomi-insinööri                         1.500 €
EFMC-ASMC'19 - International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry

 

Kaarlejärvi Elina, FM                                 3.000 €
Biodiversiteetin merkitys ekosysteemin toiminnan vakaudelle muuttuvassa ympäristössä

 

Kahanpää Henrik, Diplomi-insinööri                             500 €
Titan after Cassini-Huygens Workshop

 

Kallio Lauri, filosofian tohtori (FT)                             490 €
Esitelmän pitäminen Ruotsin filosofian kongressissa Uumajassa sekä Viron filosofian kongressissa Tallinnassa

 

Kananoja Kalle, Filosofian tohtori                             5.000 €
Monografiakäsikirjoituksen kielentarkistukseen

 

Karisola Piia, FT, dos                                     5.000 €
Henkilökohtaiseen palkkaukseen ja reagensseihin

 

Karppinen Katja, Filosofian tohtori                             1.200 €
Osallistuminen 10th International Workshop on Anthocyanins –konferenssiin

 

Karttunen Antti, FT                                     2.000 €
Tieteellisen symposiumin ”Aalto Symposium on New Functional Materials” järjestäminen Aalto-yliopistolla

 

Karvonen Toni, Filosofian maisteri                             1.000 €
Konferenssi- ja tutkimusvierailumatka Australiaan ja Japaniin

 

Kauppila Liisa, VTM, FM                                 6.000 €
Väitöskirjan "Becoming a Primary Node of the Global System: China and the Functional Arctic Region" viimeistelyyn ja karttojen tuottamiseen

 

Khan Khadijah, EM                                    5.000 €
Yksin Suomeen tulleiden pakolaisnaisten informaatiokäytäntöjä kultturisesta näkökulmasta käsittelevään väitöskirjaan

 

Kirkinen Tuija, FM                                     2.000 €
Mikroskoopin hankkiminen arkeologisten kuitu- ja tekstiilinäytteiden tutkimista varten

 

Kivikoski Mikko, FM                                 1.000 €
Osallistumis- ja matkustuskulut European Society for Evolutionary Biology -järjestön kokoukseen Turussa

 

Koivisto Taru-Anneli, Musiikin maisteri, musiikkiterapeutti             6.000 €
Hiljaa virtaa vuo - sairaalamuusikoiden työ vastasyntyneiden teho-osastolla ja ikäihmisten sairaalassa

 

Korhonen Emilia, FM                                 4.000 €
Väitöskirjatyö: Angiopoietiini/Tie-signaalireitin merkitys veri- ja
imusuonten säätelyssä

 

Korkka Janne, FT                                     1.000 €
"This is gopher land": eläinten toimijuus kanadalaisessa kirjallisuudessa. Kirjastotutkimusta Kanadassa

 

Korpelainen Helena, FT                                 2.000 €
Osallistuminen tieteelliseen kokoukseen: Botany 2019

 

Kortesmäki Markus, Yhteiskuntatieteiden maisteri                     6.000 €
Kielen normatiivisuutta koskevan filosofian alan väitöskirjatyön
loppuunsaattamiseen

 

Kukkonen Iida, VTM                                     6.000 €
Ulkonäkö sukupuolittuneena eriarvoisuuden lähteenä työelämässä

 

Kurppa Mona, Filosofian maisteri                             2.000 €
För deltagande i AGU Fall Meeting 2019 -konferensen

 

Lahtinen Anu, Prof. (ma)                                 4.000 €
Keskiaikaiset balladit ja laulut – paikallisia ja kansainvälisiä virtauksia
Kaksikielinen tieteellinen seminaari

 

Laine Johanna (Jonna), Filosofian maisteri                         2.000 €
Konferenssimatka Australiaan 

 

La Mela Matti, FT                                     2.000 €
Matka-apuraha kansainväliseen yhteiskuntahistorian alan konferenssiin

 

Lankinen Juho, Fil. Maisteri                                 1.000 €
Konferenssimatka: Beyond General Relativity, Beyond Cosmological Standard Model, Varsova, Puola

 

Lehtonen Johanna, LuK, FM                                 1.600 €
Osallistuminen World Muscle Society -kongressiin, Kööpenhamina, Tanska

 

Lehtonen Samuli, FT                                     4.000 €
Matka-apuraha kasvitieteelliseen tutkimusmatkaan Madagaskarin saarelle

 

Lindberg (os. Palmu) Marja, valtiotieteiden maisteri                 6.000 €
Väitöskirjatyö lapsiperheiden hyvinvoinnista Suomessa taloudellisen epävarmuuden ja perhepolitiikan muutosten kentällä

 

Lindström Magnus, Fil. dr. Docent                             4.000 €
För arrangerande av Visionarium XVIII, internationellt symposium kring synsinnets funktion, vid Tvärminne zoologiska station 14-18 september 2019

 

Lotti Mikko, Filosofian Maisteri                             1.000 €
Matka-apuraha tutkimusvierailuun Euroopan Hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen CERNiin

 

Luong Thien-Tam, M.Sc                                 4.000 €
Kahden trooppisen lehtisammalsuvun taksonomiaa ja evoluutiohistoriaa koskevan väitöskirjatyön viimeistelyyn

 

Luotonen Ida, Filosofian maisteri                             1.000 €
Matka-apuraha tieteelliseen konferenssiin

 

Maharaj Dharmindar, Filosofie magister (naturvetenskap)                 3.000 €
Islands litosfärisk struktur

 

Mattila Orvokki, Filosofian maisteri                             2.000 €
Tutkimusvierailu Barcelonan yliopistoon aivoissa ilmentyvän G-proteiinikytkentäisen reseptorin, GPR37:n, proteolyyttistä muokkausta käsittelevään väitöskirjatyöhön liittyen

 

Maury Olivia, Pol.mag.                                 6.000 €
För slutförande av doktorsavhandling

 

Mela Matilda, Teologian maisteri                             6.000 €
Väitöskirjan 1. osatyön analysointi ja artikkelin kirjoitus (FinnTwin16-aineisto)

 

Mikkola Heidi, FM                                     6.000 €
Luontodokumentteja käsittelevä väitöskirjatyö

 

Mäkilä Annastiina, Filosofian maisteri                         8.000 €
Masennuskäsitysten suomalaista lähihistoriaa käsittelevän väitöskirjatutkimuksen loppuunsaattaminen

 

Nilsson Eva, Politices Magister och Master of Science (African Politics)         5.500 €
Doktorsavhandling: Corporate Responsibility and African States - Authority, governance and politics of a foreign gas investment in Tanzania

 

Norrgård Stefan, Filosofie Doktor                             1.300 €
För deltagande i European Society for Environmental History's (ESEH) konferens i Tallinn

 

Nurmi Mikko, FM                                     6.000 €
Ajallisten rajoitteiden, tiedon siirrettävyyden ja huippujazzmuusikoiden luovuuden välistä yhteyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön

 

Oksanen Markku, FT                                     8.000 €
Työskentelyapuraha gravitaatioteorian kvantisointia käsittelevään tutkimukseen "Covariant Hamiltonian formulation and quantization of gauge theory of gravity"

 

Ollila Hanna, Filosofian tohtori                             5.000 €
Narkolepsian ja kroonisen väsymysoireyhtymän perinnölliset tekijät: Näytteiden keräys sekä kansainvälisiin kokouksiin osallistuminen.

 

Pajunen (Ilmaranta) Anna-Katriina, Tat                         1.500 €
Salento AVR 2019 - konferenssiin osallistuminen

 

Palmerio Erika, Filosofie magister                             2.000 €
Forskningsbesök till Space Sciences Laboratory, University of California at Berkeley

 

Paqvalén Rita, FD                                     6.000 €
För skrivande av artikeln "Bortom queer: intersektionella perspektiv på minnesorganisationer" och för deltagande i en konferens

 

Patanen Minna, FT                                     1.500 €
Matka-apuraha konferenssimatkaa varten

 

Peltonen Salla, Magister                                 6.000 €
För avslutande av doktorsavhandling i filosofi

 

Pohjolan-Pirhonen Risto, LL                                 5.000 €
Väitöskirjatyöskentelyyn

 

Posio Pilvi, VTM, FM                                 6.000 €
Japanin vuoden 2011 tsunamin jälkeisen yhteisön jälleenrakennusta, resilienssiä ja valtaa käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn

 

Pritchard Victoria, PhD/Dosentti                             900 €
Matkustusapuraha SMBE 2019 -konferenssiin

 

Raukola-Lindblom Marjaana, filosofian lisensiaatti                     3.000 €
Aivovamman saaneiden henkilöiden kommunikaatiota koskevan väitöstutkimuksen aineistonkeruun kulut ja kongressimatkan toteutus

 

Ritvanen Juha-Matti, VTM                                 6.000 €
Neuvostoliiton hajoamisen vaikutuksia Suomen ulkopolitiikkaan käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen

 

Roivainen Hilja, Master of Arts                             2.000 €
Utooppinen maisema pohjoismaisessa 2000-luvun maalaustaiteessa -monografiaväitöskirjan viimeistelyyn

 

Rose Judi, FM                                     8.000 €
Väitöskirjan empiirisen aineiston keräämiseen

 

Rosenblad Niklas, Yrkeslärare/ ingenjör (högre YH)                 6.000 €
Delfinansiering av doktorsavhandling och forskning om utvecklingen av handledningssystem inom yrkesutbildningen åren 2019-2024

 

Rämä Irene, Kasvatustieteen tohtori                             6.000 €
Autismikirjon tyttöjen erityispiirteiden tunnistaminen suomalaisessa peruskoulussa

 

Sagath Lydia, FM                                     5.000 €
De patologiska mekanismerna hos YBX3 och Cullin-3 i muskelsjukdomar

 

Sarhemaa Maria, filosofian maisteri                             900 €
Osallistuminen nimistöntutkimuksen kansainväliseen kesäkouluun

 

Sarparanta Jaakko, FT                                 1.100 €
Konferenssimatkaan: European Muscle Conference 2019

 

Seppä Tiina, Filosofian tohtori                             2.000 €
Folklore Fellows Summer School 2020 -tutkijakurssin "Violence of Traditions and Traditions of Violence" järjestäminen Joensuussa 17.-23.8.2020

 

Sikora Karolina, Master of Laws                             4.000 €
Väitöstutkimus, artikkelin kirjoittaminen väitöskirjassa

 

Sjöqvist Conny, Filosofie doktor                             3.000 €
Adaptation of a planktonic primary producer to environmental change

 

SQS – Suomen queer-tutkimuksen seura, Sällskapet för queer forskning i Finland r.y.    2.000 €
Pervot Paimenet – Queer Shepherds – Queera Herdar: Turun XII queertutkimusseminaari, XII nationella queerforskningsdagarna i Åbo

 

Sundholm Dage, Doktor                                 3.000 €
Organiseringen av den 35. Vinterskolan i Teoretisk Kemi

 

Suomela Jenni, KM                                     1.000 €
Dino-Lite mikroskoopin hankkiminen tekstiilitutkimuskäyttöön

 

Säntti Joonas, FM                                     1.000 €
Matka-apuraha

 

Tahkola Elli-Maria, Kasvatustieteen maisteri                     700 €
Konferenssimatka pohjoismaisen nuorisotutkimuksen konferenssiin Aarhusiin

 

Takanen Ringa, FM                                     1.600 €
Taiteiden ja kristinuskon kohtaamisia -seminaarin järjestämiseen

 

Tammelin-Laine Taina, Filosofian tohtori                         2.400 €
Konferenssimatka Pittsburghiin

 

Thitz Paula, FM                                     8.000 €
Rauduskoivun tuottamat fenoliyhdisteet ja niiden merkitys - väitöskirjatyö

 

Tikka Katja, Filosofian maisteri                             2.500 €
Väitöskirjan loppuun saattamiseen

 

Timonen Sami, FM                                     2.900 €
Maatalousympäristössä pesivien kahlaajalintujen ekologia ja suojelu

 

Tuhkanen Timo, Candidate for Doctor of Philosophy                 2.500 €

Väitöskirjan loppuun saattamiseen

 

Tuomainen Tomi, filosofian maisteri                         4.000 €
Sydänlihassolujen toiminnan ja sairauksien molekulaarista taustaa tutkivaan väitöskirjatyöhön

 

Tuominen Suvi-Kristiina, Filosofian maisteri                     700 €
Osallistuminen esitelmöitsijänä kansainväliseen the European Association of Archaeologists –konferenssiin

 

Turunen Tuomas, DI                                     8.000 €
Kvantitatiiviset menetelmät vapaana liikkuvien eläinten käyttäytymisen seurantaan

 

Tverin Malin, FM                                     8.000 €
Vävnaders fettsyrekomposition berättar om sälars och havsfåglars individuella val av föda, levnadsområde samt om långtidsförändringar i näringsnätverk

 

Törnroos-Remes Anna, FD                                 4.000 €

Hur låter livet på havsbottnen? - En fält -och laboratoriestudie där akustiska metoder för första gången används för att undersöka bottenlevande djurs beteende och därmed funktion i Finska kustekosystem

 

Varpa Jani, Maatalous- ja metsätieteiden maisteri                     6.000 €

Väitöskirjatyöskentelyyn "Teatterissa käymisen sosiaaliset käytännöt"

 

Viita-aho Mari, Kasvastustieteen maisteri                         3.000 €
Museoiden yhteiskunnallista toimijuutta käsittelevän väitöskirjan ensimmäisen artikkelin kirjoittamiseen ja viimeistelyyn julkaisuvalmiiksi

 

Viitala Miro, FM                                     8.000 €
Syöpää tuhoavaa immuunivastettä käsittelevään väitöskirjatutkimukseen

 

Villarreal Sanna, psykologian lisensiaatti                         3.000 €
Saattaa väitöskirjahanke 'Uuden teknologisen sovelluksen hyödyntäminen aivoverenkiertohäiriöpotilaiden tiedonkäsittelyn arvioinnissa ja kuntoutuksessa' päätösvaiheeseen.

 

Väisänen Maria, Filosofian tohtori                             3.000 €
Tundran maaperäsienten hiilenhajotustoiminnan tutkimukseen Pohjois-Ruotsissa sijaitsevalla maastokokeella "ALTER"

 

Välimäki Vesa, YTM                                     6.000 €
Työn ja koulutuksen marginaalissa olevien nuorten aikuisten sosiaalisia suhteita käsittelevään väitöskirjatyöhön

 

Wang Fan, Master degree                                 4.000 €

Wnt signaling in the regulation of bone metabolism: implication on targeting Wnt1 for the treatment of osteoporosis

 

Weijola Valter, FD                                     5.000 €
Biodiversitetsinventeringar i Varirata nationalpark i Papua Nya Guinea

 

Wickström Mats, FD                                     3.000 €
För författandet och publiceringen av en historievetenskaplig artikel med titeln "'POSITIV SVENSKHET': Den svenskspråkiga nationalsocialismen i Finland och språkfrågan 1937–1944"

 

Wide Elisabeth, Pol.mag.                                 6.000 €

Doktorsavhandling: Migrerande vård- och hemarbete: Skärningspunkter mellan klass, kön, rasifiering och affektiva relationer i Finland

 

Yan Yan, Maisterin tutkinto                                 4.000 €
Kasvien vasteita auringonsäteilyn siniseen sekä UV-aallonpituusalueeseen tutkivaa tohtorintutkinnon väitöskirjaa varten

 

Ylisirniö Arttu, Filosofian maisteri                             1.000 €
Matka-apuraha European Aerosol Conference 2019 - tiedekonferenssiin.

 

Yrjänä Ville Matias, Diplomingenjör                         1.000 €
Konferensresa till Ungern för att delta i Matrafured 2019

 

Åberg Erica, Yhteiskuntatieteiden maisteri                         6.000 €
"Sopivasti oikeanlainen- Väitöskirjatutkimus ulkonäköön liittyvistä sosiaalisista normeista ja sukupuolesta", työskentelyapuraha väitöskirjatutkimuksen johdannon kirjoittamista varten

 

Ålgars Monica, Psykologie magister, filosofie doktor                 6.000 €
Inpatient treatment for anorexia nervosa and treatment of severe and enduring anorexia nervosa / Avdelningsvård av anorexia nervosa och vård av långvarig och svår anorexia nervosa

 

Öhman Teemu, filosofian tohtori                             3.000 €
Lappajärven törmäyskraatterin 160-vuotisen geologisen ja geofysikaalisen tutkimushistorian selvitys

bottom of page