top of page

OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Ansökningstiden är 15.1–15.2. Styrelsen fattar beslut om årets stipendier i slutet av maj. Sökandena informeras om besluten per e-post. Stipendierna betalas ut i juni/juli. Mottagarna publiceras på stiftelsens webbplats i augusti.

Ekonomierådet Oskar Alexander Öflund (1876–1947) verkade som förgrundsgestalt inom Finlands grafiska industri från början av 1900-talet till medlet av 1930-talet. Han var delägare i och verkställande direktör för tryckeriet Oy Tilgmann Ab. För att stöda den inhemska vetenskapen och kulturen grundade han Oskar Öflunds Stiftelse 1944 och verkade som dess ordförande ända till sin död.

Ändamål

 

Stiftelsens ändamål är att stöda inhemsk allmännyttig verksamhet genom att utdela understöd åt personer och samfund som verkar inom vetenskapens och kulturens olika områden.

bottom of page