top of page

OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Beviljade stipendier 2018

Lista över personer och grupper som beviljats stipendier 2018

 

Aaltonen Titta, Filosofian tohtori, Kuvataiteen kandidaatti                          5.000 €

Kuvataiteelliseen työskentelyyn

 

Aarresaari.org ry Marjo Suomalainen, Filosofian tohtori                          2.000 €

Isovanhemmmista ja lastenlapsista kertova valokuvin kuvitettu kirjaan ja kirjaan liittyvään valokuvanäyttelyyn

 

Albrecht Kristoffer, Konstdoktor, Docent                          2.000 €

För inrättande av mörkrum

 

Ahlfors Riikka, Kuvataiteen maisteri                          1.000 €

Maalausten materiaalikuluihin

 

Ahonen Aunis, Taiteen maisteri                          2.500 €

Digitaalisen mediateoksen ”Muuttomatka” toteutukseen

 

Ahtila Eija-Liisa, kuvataiteilija                          8.000 €

Gentin alttaritaulun restaurointiin liittyvän nykytaideprojektin tutkimus- ja suunnitteluvaiheen kuluihin

 

Ahtola-Moorhouse Leena, FM                          4.500 €

Kahden nuoren rakkaus sota-ajan kirjeenvaihdossa 1939-1944; Rakel ja Taisto Ahtolan kirjevalikoimen julkaisemiseen kirjan muodossa

 

Airaksinen Susanna, Teatteritaiteen maisteri                          2.000 €

Näkövammaisille saavutettavan esityksen käsikirjoituksen työstämiseen

 

Aittokoski Antti, medianomi amk                          3.000 €

Pikkuli ja Tähtipeura -animaatioelokuvan ohjaustyöhön kehittelyn aikana vuonna 2018

 

Aittokoski Metsämarja, MA / Master of Arts and Culture                          1.500 €

Pikkulin metsä soi -lastenlaulujen sävellykseen, sanoitukseen ja esittämiseen

 

Aivelo Tuomas, FT                          4.000 €

Tietokirjaan homoseksuaalisuuden luonnonhistoriasta

 

Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi r.f.                          3.000 €

Akademiska Orkesternin 90-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin

 

Alftan Henni, kuvataiteiden maisteri                          2.000 €

Tm-gallerian yksityisnäyttelyn kustannuksiin

 

Alinikula Aapo, Student                          1.500 €

För fortsättning av jazzkompositionsstudier på Berklee College of Music 2019

 

Aminoff Sofia, Fil mag och magister i teaterkonst                          2.000 €

För översätting av Pipsa Lonkas pjäs Tuntemattoman eläimen jäljet från finska till svenska

 

Andersén Matts, FM                          1.500 €

För utgivning på engelska av boken När himlen faller ner (illustrationer och uppdateringar)

 

Annikin Tähti ry                          2.000 €

2018 Annikin Runofestivaalin järjestämiseen

 

Antons Vänner r.f.                          1.500 €

För att arrangera folkmusikläger för barn, unga och vuxna på Kyrkogårdsö, Kökar

 

Anttonen / Sankaritarinoita tytöille -työryhmä                          4.000 €

Sankaritarinoita tytöille: Kertomuksia rohkeista naisista Minna Canthista Almaan -kirjan kirjoitustyöhön

 

Arbetsgruppen för amfibier vid Zoologiska Museet, Åbo Universitet                          3.300 €

För utställning vid Botaniska trädgården i Runsala under hösten 2018

 

Arbetsgrupp Lindroos – Maans                          3.000 €

För framförande av konserten ”Toner i ljus och gestalt”

 

Arte ry, Taiteilijayhdistys                          5.800 €

Turun kaupunkitilassa tapahtuvan taidehankkeen toteuttamiseen

 

Autio Henriikka, Filosofie magister                          1.000 €

För läromedelsanslag

 

Avarataide ry/Galleria Ronga                          1.000 €

Galleria Rongan toimintaan Tampereella sekä Avarataide yhdistyksen kansainväliseen näyttelytoimintaan

 

Babylon vallankahvassa -työryhmä                          5.000 €

Babylon vallankahvassa -näyttämöteoksen valmistamiseen

 

Back Erica, Musikmagister                          3.000 €

För en turné med den dramatiserade liedkonserten ”A room of one’s own” i Vasa, Jakobstad och Seinäjoki under 2018/2019

 

Barlast                          1.000 €

För Barlasts skivproduktion och turnéverksamhet

 

Berg Ann-Helen, PM                          3.000 €

För litterär verksamhet

 

Blåfield Maija, Kuvataiteen maisteri                          4.000 €

Elokuvateosten kuluihin

 

Boynik Sezgin, Dr. Soc. Sci.                          2.000 €

Producing and printing the fifth issue of Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art

 

Brummer Anna, kantor-organist examen, musiklärarexamen, sångpedagogexamen                    4.000 €

För sjukhusmusikers verksamhet i den palliativa vården

 

Camera Communia                          4.000 €

För arbete under Nature Rights residenset i Franska Guyana

 

Capoeira Hyvä Tahto ry                          600 €

Peilien hankintaan capoeirakoulun treenisaliin

 

Corfield Trio                          900 €

Osallistumiseen Savonlinnan Musiikkiakatemian mestarikurssille: PAAVALI JUMPPANEN – Piano II, ja uuden toiminta-konseptin kehittäminen piano-triolle

 

Czyzyk Monika, MFA                          2.500 €

artistic work, finalizing BOdyssey project

 

DanceAbility Finland ry / Tanssiryhmä Kaaos Company                          3.000 €

Inklusiivisen tanssifestivaali X Dance Festivalin järjestämiseen Helsingissä

 

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland                          1.400 €

För fritidsverksamhet till svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga i Mellersta Nyland

 

DH Malmgård Föräldraförening rf                          700 €

För teaterföreställningar på Daghemmet Malmgård

 

Dragos Alexandrescu, Bildkonst                          2.500 €

För produktionskostnader för en konst kortfilm

 

DuvTeatern rf                          5.000 €

DuvTeaterns jubileumsproduktion Släktkrönikan (arbetsnamn)

 

Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti ry                          4.500 €

Kantaesityksen valmistamiseen ja siihen liittyvän yleisötyöprojektin toteuttamiseen

 

Edström Ödemark Camilla, BFA                          2.500 €

Konstnärlig produktion av utställning på Galleri Sinne

 

Ehrensvärd-seura ry                          3.000 €

Viapori ja salaisuuksien avain -seikkailukierroksen valmistamiseen kesäkaudelle 2018 Suomenlinnaan

 

Ekholm Johannes, Bachelor of Arts, BA                          3.000 €

För skönlitterärt arbete och annan konstnärlig verksamhet

 

Esbobygdens ungdomsförbund rf                          2.000 €

Produktion av pjäsen Stora stygga va       rgen på Finns sommarteater

 

Estarriola Anna, Kuvataiteen maisteri                          4.000 €

Näyttelyn järjestämiseen ja teosten materiaalikuluihin

 

Estrad Evenemang rf.                          1.200 €

För produktion av barnpjäsen ”Findus flyttar ut”

 

Exaudio r.f.                          1.500 €

För verksamheten 2018: två egna konserter och deltagande i internationell tävling, samt beställning av musik

 

Extreme Endurance Athletics rf                          1.500 €

Motion och kultur i Lappträsk

 

Fagerholm Monika, Hum kand                          2.000 €

För framställning av ljudbok av verket Diva

 

Fastighets Ab Sunnan / Skärgårdscentrum Korpoström                          3.000 €

För att skapa ett ”miniHeureka” i Skärgårdscentrum Korpoström

 

FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl)                          3.200 €

För konst- och dramaläger för personer med intellektuell funktionsnedsättning

 

Finlands PEN                          4.000 €

För en tre månader lång fellowship-vistelse på PEN Internationals sekretariat i London

 

Finlands Röda Kors / Ungdomslägergruppen                          400 €

För läger i Lycksele för ungdomar från Österbotten

 

Finlands svenska Marthaförbund r.f.                          4.400 €

För arbete kring den kulturella och hälsofrämjande betydelsen av den gemensamma måltiden

 

Finlands svenska Marthaförbund rf                          3.000 €

För tidskriften Marthas tvåspråkiga jubileumsnummer med anledning av Marthaförbundets och Marttaliittos 120-årsjubileum

 

Finurliga Flickor i Petalax                          600 €

För julöppning i Petalax 2018

 

Fiskarsin kyläteatteriyhdistys ry                          3.000 €

Lastenteatteriesityksiin Fiskarsin leikkipuistossa kesäkuukausina 2018

 

Fogelholm Daniela, Skådespelare                          2.000 €

Tauro-Ahlfors-Zilliacus konsert på Lilla teatern

 

Forstén Oskar, Medianom                          5.000 €

För dokumentärfilmen Future Remains

 

Föreningen Grani Big Band rf                          2.500 €

För upprätthållande av ett storband (big band) inom jazzmusiken

 

Föreningen Granskaren rf.                          2.000 €

För fortsatt utgivning av Finsk Tidskrift, den äldsta i Finland ännu utkommande tidskriften

 

Föräldraföreningen för Smedsby Daghem och Förskola                          500 €

Ansökan om understöd för Smedsby Daghem och Förskola för ett studiebesök till Heureka, samt för transporten till och från Heureka

 

Föräldraföreningen vid Haikobrinkens daghem r.f.                          750 €

För teaterpjäs till daghemmet

 

Föräldraföreningen vid Kuratorsstigens daghem                          300 €

Nya instrument till barnen på Kuratorsstigens daghem

 

Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem och förskola r.f.                          600 €

Höstjippo för daghems-och förskolebarnen med familj med Arne Alligator eller barnorkestern Robin Hund

 

Föräldraföreningen vid Vindängens daghem och förskola                          500 €

För att ordna en kurs i hur man ger första hjälpen för barn för föräldrar till barn i daghemmet och förskolan

 

Garantiföreningen för Nya Argus rf                          3.750 €

För utgivning av samhälls- och kulturtidskriften Nya Argus

 

Geagea Noora, Taiteen maisteri                          2.000 €

Mediateoksen valmistamiseen eri näyttelyihin

 

Grus Grus Teater rf. Sofia Molin, magister i skådespelarkonst                          2.000 €

För turné av den visuella barnteaterproduktionen ”Björkmusen och näbbmusen”

 

Grännäs hem och skola r.f.                          1.200 €

För teaterresa till Svenska teatern

 

Hakalax Maj, Studerande                          1.600 €

För deltagande i sommarkurs i klassisk balett, Opéra National de Paris, École de danse

 

Halsti-Ndiaye Karoliina, Taiteen maisteri                          1.600 €

Sunuy Xale – Wolofinkielisen musiikillisen lastenkuvakirjan painatuskuluihin ja lastenlaulujen julkaisemiseen

 

Hangö Teaterträff r.f.                          3.000 €

För förverkligandet av Hangö 27:de Teaterträff

 

Harju Beata, Taiteiden kandidaatti                          4.000 €

Taiteelliseen työskentelyyn

 

Heikkilä Alma, KuM                          2.500 €

Näyttelytoimintaan ja tulevien näyttelyiden suunnitteluun

 

Helenius Reija, YTM                          3.000 €

Suomen kansallisen posterikilpailun palkintohin ja muihin kuluihin

 

Helsingin Pelastusliitto ry                          1.200 €

Maahanmuuttajien kodin ja arjen turvallisuuskoulutustilaisuuksien järjestämiseen sekä maahanmuuttajataustaisten kouluttamiseen turvallisuuskouluttajiksi

 

Hellberg Karoliina, kuvataiteen maisteri                          4.000 €

Taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn valmistamiseen

 

Helsingin historiapäiväyhdistys ry – föreningen för Helsingfors historiedag                 6.500 €

XVI Les Lumières – Valistusajan kulttuurifestivaalin 2018 tapahtumaan “Astronomi Lexell Turusta ja prinsessa Dashkova”

 

Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry                          3.500 €

Alex Freemanin kansalaissotaa käsittelevän suurteoksen levyttämiseen

 

Henriksson Minna, Kuvataiteen maisteri                          6.000 €

Hjalmar Linder ja ideologinen interpellaatio -taideprojektiin

 

Honkakoski Reetta, Näyttelijä-miimikko                          1.000 €

Videokameran hankintaan fyysisen teatteriohjaajan työvälineeksi

 

Honkasalo Felicia, Kuvataiteen maisteri                          2.000 €

KIMERA-näyttelyn toteuttamiseen Vaasan taidehalliin syksyllä 2018

 

Häggblom Nina-Maria, Magister i teaterkonst                          1.200 €

För det förberedande arbetet för att skapa en föreställning på sociala medier

 

Hätälä Aki, 3D-mallintaja                          2.500 €

Keminmaan kirkon digitaaliseen rekonstruktointiin VR-laitteille

 

ICAN Finland verkosto/ c/o Lääkärin sosiaalinen vastuu ry                          3.000 €

Ydinaseiden humanitaarisista vaikutuksista tiedottamiseen ja ydinaseriisunnan edistämiseen

 

Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen                          3.000 €

Utgivningsstöd för Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen

 

Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf.                          3.000 €

För anordnandet av den 31:a Baltic Jazz-festivalen

 

Jantunen Laura, Tanssija                          5.000 €

Teossarjan Neljä vuodenaikaa ensimmäisen osan tekemiseen

 

Jatkumo ry / Ilmastokanava-hanke                          5.000 €

Ilmastoaiheita taiteen keinoin käsittelevän Ilmastokanava-hankkeen yhden yhteistyön toteuttamiseen: Tulevaisuuden tutkimuskeskus & sarjakuvataiteilja Karstein Volle – Postfossiilinen tulevaisuus 2068

 

Joutsenlahti Riitta-Liisa, Musiikin maisteri                          5.000 €

Yhteislaulun ja kuorolaulun avulla kielen ja kulttuurin opettaminen Suomessa asuville maahanmuuttajille

 

Järvenpään Sibelius-seura ry                          3.000 €

Meidän Festivaalin järjestämiseen Tuusulanjärvellä

 

Karjalainen Hannu, Taiteen maisteri                          2.000 €

Näyttelyn järjestämiseen

 

Kautto Mira, Tanssitaiteen maisteri                          5.000 €

Station to Station to Station -tanssiteoksen valmistamiseen

 

Kirkkonummen tanssiyhdistys ry – Kyrkslätts dansförening rf                          750 €

Vähävaraisten lasten vapaaoppilaspaikkoihin

 

Klockriketeatern r.f.                          3.000 €

Klockriketeaternin Kätketty Vuosaari -yhteisötaidehankkeen toteuttamiseen

 

Korhonen Anna, Taiteen maisteri                          2.500 €

Pakolaispuutarhat -installaation tulkkaus- ja käännöskuluihin

 

Korkea-aho Kaj, Kandidat i humanistiska vetenskaper                          2.000 €

För arbete med en roman

 

Kourkia Leila, Tanssitaiteen maisteri                          4.000 €

Tanssiteoksen Silmästä silmään toteuttamiseen

 

Kosk Patrick, formellt självlärd                          2.500 €

För att trygga förutsättningarna för fortsatt kompositionsarbete

 

Kpanlogo Yede ry.                          2.500 €

Music and Dance in Schools

 

KultAd rf                          1.500 €

För miljökonstutställningen Barfotastigen

 

Kyrkslätt Krigsveteraner r.f.                          1.000 €

För föreningen Kyrkslätt Krigsveteraner r.f.:s 50 års jubileums festhistorik/festskrift och föredrag

 

Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund r.f. KNUF                          1.000 €

För utställningsverksamhet med fokus på barn och unga

 

Kyrkslätts Folkdansare r.f.                          1.000 €

För reseunderstöd och verksamhet under året 2018

 

Kyrkslätts hembygdsförening r.f.                          1.500 €

För bok: En överblick av musiklivet i Kyrkslätt

 

Kyrkslätts Manskör rf                          2.000 €

För verksamheten, speciellt körläger, vårkonsert och planerad körresa

 

Kyrkslätts Marthaförening rf                          1.500 €

Installering av gårdsbelysning vid Stor-Raula Marthagård

 

Kyrkslätts Svenska Kulturförening r.f                          1.000 €

För konsert till Svenska dagen med det nordiska perspektivet och kulturevenemang i Nyland

 

Kökar Hembygdsförening                          1.000 €

För skärgårdsbarn lär musik, musikundervisning på Kökar

 

Kökar Marthaförening                          1.500 €

För att fortsätta att anlägga en trädgård vid äldreboendet Sommarängen på Kökar

 

Labbet r.f.                          1.500 €

För inhemska och utländska gästföreläsare i dramatiskt skrivande

 

Lehtniemi Carita, taiteen maisteri                          5.000 €

Näkövammaisille lapsille suunnatun kirjan tuotantokuluihin

 

Lemin musiikkiyhdistys ry                          4.000 €

Lemin musiikkijuhlat, W.A. Mozartin Requiem -konsertin järjestäminen Lemin kirkossa

 

Levlin Marjo, Magister i bildkonst                          5.000 €

För en researchresa till USA hösten 2018 inför verket ”Underdog”

 

Lindström Patricia, Musikledare, Hum kand.                          1.000 €

För arrangerandet av Bjurböle 21:a Sommarmusikkurs

 

Maalismaa Eriikka, musiikin maisteri                          1.000 €

Levynjulkistuskonsertin järjestämiseen

 

Mattila Lauri Antti, teatteritaiteen maisteri                          3.500 €

  1. (työnimi)-esityksen valmistamiseen

 

Me osalliset ry – Vi delaktiga rf                          1.500 €

Höstläger 2018 för ungdomar med funktionsnedsättning

 

Medicinska föreningen för ME/CFS i Finland r.f.                          1.800 €

För arbete med att ta fram diagnoskriterier för myalgisk encefalomyelit (ME), även kallat Chronic Fatigue Syndrome (CFS), baserade på amerikanska riktlinjer

 

Mehiläispesä ry (Galleria Huuto)                          6.000 €

Galleria Huudon muutto ja toiminnan turvaaminen

 

Mikämikä -työryhmä/Snellman Susanna, Kulttuurituottaja                          1.300 €

Mikämikä  -varhaiskasvatuksen perustoiminnan tueksi suunniteltuun projektiin, jonka tavoittena on käsitellä kulttuurin monimuotoisuutta taidelähtöisten menetelmien kautta

 

Motola Haidi, Kuvataiteen maisteri                          2.000 €

Esperia videoteoksen jälkituotantoon

 

Musik vid havet rf                          2.000 €

För arrangerandet av kammarmusikfestivalen Musik vid havet i Ingå

 

Mustarinda-seura ry                          5.000 €

Näyttelyn ja julkaisun tuottamiseen

 

Niskanen Pekka, Kuvataiteen tohtori                          3.000 €

Yhteisötaideteoksen toteuttamiseen Teheranissa ja Helsingissä

 

Norrgrann Tom, Kulturproducent                          3.000 €

För manusförfattandet och utvecklingen av filmen ”Vill du ta mej?”

 

Nummi Leonora                          1.500 €

Deltagande i balettkurs för unga professionella dansare i USA

 

Núñez Bejarano Gilda Maritza, MA, diplomikuoronjohtaja, kirjailija                          5.000 €

Kamarioopperalibreton ja yhden vokaalimusiikin tekstin kirjoittamiseen

 

Nuorten Ystävät ry                          1.500 €

Kehitysvammaisten henkilöiden taidekerhotoimintaan ja näyttelyn järjestämiseen

 

Nyberg Minna, Fil.mag. i musikvetenskap, Mus.ped.                          2.000 €

För gestikkonsert ”The Tales of Four Women”

 

Nyberg Sofia, ungdomscirkusledare                          1.400 €

För pilotprojektet Cirkus till Åbolands skärgård

 

Nygård Kenneth, Högre högskoleexamen                          2.000 €

För manusarbete

 

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.                          2.500 €

Familjepjäsen MITT och DITT och MITT

 

Nyyssölä Antti, Taiteen maisteri                          4.500 €

Taiteelliseen työskentelyyn, uudenlaisten teosten kehittämiseen ja esittämiseen

 

Odlingsföreningen freelanceodlarna rf                          1.000 €

För ODLINGSGLÄDJE! – odling, trädgårds- och hönsskötsel för barn och unga

 

Ojala Pirjo, taiteen maisteri                          5.500 €

Jäljet-dokumenttielokuvan kuvauksiin Kazakstanissa

 

Oravais Manskör rf                          500 €

För manskörens verksamhet under år 2018

 

Papinoja Joel, musiikin maisteri                          1.000 €

Kouvolan Musiikkijuhlien järjestämiseen

 

Passer Media Sune Helenius, fil.mag./biolog                          3.000 €

För produktion av utbildningsfilmer

 

Pixne kamaratförening r.f.                          1.000 €

För upprätthållande av eftervårdsverksamhet

 

Pohjantien Nuorisomusiikki ry                          1.800 €

Kehitysvammaisten puhallinorkesteritoimintaan

 

Pohjoinen liike ry (Raekallio Corp.)                          4.000 €

Yleisö-teoksen toteutukseen

 

Psykosociala föreningen Sympati rf                          1.000 €

För psykosocialt stöd till personer som har psykisk ohälsa i form av 1) socio-psykodrama samt 2) kulturupplevelser och kamratstöd

 

Pulkkinen Anssi, Kuvataiteen maisteri                          5.000 €

Materiaali- ja laitekuluihin uusien teosten valmistamiseksi

 

Qvidja Events ry                          1.500 €

Kaksikielisen piknik-konsertin järjestämiseen Qvidjan linnan puistossa elokuussa 2018

 

Raseborgs medeltida sällskap RAMS rf                          1.000 €

För förverkligande av Medeltidsveckoslutet på Raseborg, ett medeltida evenemang med torneringar till häst och tillhörande marknad invid Raseborgs slottsruiner

 

Rasmus – rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry                          4.000 €

Rasismin vastaisen toiminnan tukeminen – järjestön uudistamiseen uudeksi alan katto- ja asiantuntijajärjestöksi

 

Rauma Iida, Kirjailija, valtiotieteiden maisteri                          4.000 €

Kaunokirjalliseen työskentelyyn

 

Replot ungdomsförening r.f.                          400 €

För den kulturbärande tävlingsdagen Sim & Rodd som ordnas i juli i skärgårdsbyn Replot i Korsholms kommun

 

Rosenström Hans, Magister i bildkonst                          4.000 €

För konstnärligt arbete

 

Rönnholm Emma, Magister i bildkonst                          5.000 €

För konstnärligt arbete och materialkostnader

 

Saarikko Petri, Taiteen maisteri                          6.000 €

Taiteelliseen työskentelyyn ja teoksen valmistamiseen Suomessa ja Latviassa 1st Riga Biennale (RIBOCA 2018 curated by Katerina Gregos)

 

Saiyar Azar, taiteen maisteri                          4.000 €

Videoteoksen toteutuskuluihin

 

Savon soitannollinen seura                          4.000 €

För att digitalisera och uppföra Finlands första kvinnliga kompositör Ida Mobergs (1859-1947) orkesterverk ock körkantat

 

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry                  3.000 €

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin järjestämiseen

 

Schultz Daniel, student                          1.000 €

Deltagande i två mästarkurser (cello) och två tävlingar i Italien och i Frankrike

 

Sillanpää Silja, Kirjailija                          1.000 €

Tarinapesä-toimintaan päiväkodeissa

 

Sirius Teatern rf. och Teater Mestola rf.                          5.000 €

För kostnader i samband med Sirius Teaterns, Teater Mestolas och Klockriketeaterns produktion Marat/Sade på Universum i Helsingfors

 

Sirkus Magenta ry                          3.000 €

Sosiaalinen sirkus nuorten mielenterveyskuntoutujien tukena

 

Skärgårdsteatern r.f.                          2.000 €

För att möjliggöra förverkligandet av Skärgårdsteatern Arbetsgrupp 2018 sommarturné i den syd-finlandssvenska skärgården med föreställningen KUNG UBU

 

Suomen sovittelufoorumi ry                          3.500 €

Suomen sovittelufoorumin kotisivujen uudistamiseen

 

Suomenselän Kesä ry                          1.000 €

Musiikki- ja gastronomiafestivaali Soinillisen järjestämiseen

 

Suonteen Soitto ry                          2.000 €

Suonteen Soitto ry:n tuottamiin kulttuuritapahtumiin Suonteen alueella Joutsassa

 

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry                          3.000 €

150-vuotiaan Kittilän juhlakonserin järjestämiseen osana Hiljaisuus-festivaalia

 

Tampere kuplii ry                          1.500 €

Tampere Kuplii -sarjakuvatapahtuman järjestämiseeen

 

Tampereen Kaupunkilähetys ry, Rongankotikeskus                          2.000 €

Kehitysvammaisten kansantanssiryhmä Riemukkaiden esiintymiseen Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla

 

Tanssiryhmä +Co:n kannatusyhdistys ry                          6.000 €

För förverkligande av koreografin The Space för sju dansare och tre musiker i oktober på Kiasma-teatern i Helsingfors

 

Tempo Sistema Oulu ry                          3.800 €

Tempo-lastenorkesteritoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen Oulussa

 

Tikka Satu, Taiteen maisteri                          4.400 €

Ikäihmisten ja lasten yhteisen taidekerhon perustamiseen

 

Tuomaala Martta, Taiteen maisteri                          3.000 €

Lyhytelokuvan käsikirjoitukseen ja kehittämiseen

 

Turkko Antti, Taiteen maisteri, arkkitehti                          1.000 €

Työväline- ja materiaalikustannuksiin

 

Tutkimushuone -työryhmä                          1.500 €

Tutkimushuone-projektin toteuttamiseen

 

Unga Teatern                          4.000 €

För planeringsarbete under 2018 inför musikalen Alice i underlandet

 

United Cultures MAIJA rf                          1.000 €

För att möjliggöra mötesplats för invandrarföreningar

 

Universum ry rf.                          4.000 €

För berättarcaféer i huvudstadsregionen samt för turné till Vasa, Ekenäs och Lovisa samt för att skapa ett nätverk/center för inhemska och nordiska scenkonstnärer som arbetar med integration

 

Utgivarföreningen för tidskriften Astra r.f.                          1.000 €

För fortsatt utgivning av tidskriften Astra

 

Uudenmaan CP-yhdistys – Nylands CP-förening ry                          2.500 €

Yhdistyksen 60-vuotis juhlaesityksen harjoitteluun

 

Uusi Perinne Ry                          3.500 €

Perikunnilta ylitsejäävän omaisuuden jakamiseen vähävaraisille suomalaisille

 

Vapaavuori Salla, Kuvataiteen maisteri                          5.000 €

Taiteelliseen työskentelyyn teosidean kehittelemiseen julkiseksi taideteokseksi sekä akvarelli- ja mustemaalausten tekemiseen

 

W A U H A U S ry                          4.000 €

Taiteilijoiden työskentelykuluihin SITE-residenssissä Tukholmassa

bottom of page