top of page

OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Gruppspecifika anvisningar

Gör så här för att ansöka om understöd:

 1. Läs de allmänna instruktionerna under fliken ”Ändamål och allmänna instruktioner” och kontrollera där till vilken grupp din ansökan hör.

 2. Bekanta dig noggrant med de gruppspecifika anvisningarna här under. Underlåtenhet att uppge begärda uppgifter av relevans för bedömningen av ansökan kan leda till att ansökan inte tas till behandling.

 3. Gå in på fliken ”Ansökan” och fyll där i ansökningsblanketten. Såväl ansökan som bilagor insänds endast i elektronisk form. 

Grupp A–F (vetenskapliga ansökningar)

 • det förutsätts att sökanden har avlagt en akademisk slutexamen (magisterexamen eller motsvarande);

 • understöd utdelas främst för vetenskaplig verksamhet såsom forskningsprogram, apparatur, fältstudier, publikation av vetenskapliga artiklar, avhandling (dock inte pro gradu), kongressresor och post doc-studier;

 • till ansökan ska bifogas forskningsplan/projektbeskrivning och ett sammandrag därav på högst ca 300 ord, CV, intyg över senast avlagda examina med angivande av vitsord för examensavhandling, kostnadskalkyl för både hela projektet och för det sökta bidraget (även då det är fråga om delfinansiering) och skriftliga rekommendationer.
   

Grupp G (bildkonst)

 • arbetsstipendier och stipendier för bl.a. utställnings- produktions-, material-, residens- och publikationskostnader;

 • till ansökan bifogas beskrivning av ändamålet, CV och kostnadskalkyl samt t.ex. recensioner, skriftliga rekommendationer, arbetsprover och länk till webbplats.
   

Grupp H (musik)

 • arbetsstipendier och understöd för körverksamhet, konserter, deltagande i tävlingar och mästarkurser, produktions- och materialkostnader;

 • till ansökan bifogas beskrivning av ändamålet, CV och kostnadskalkyl samt t.ex. recensioner, skriftliga rekommendationer, arbetsprover, länk till webbplats, budget och bokslut.
   

Grupp I (teater och danskonst)

 • understöd utdelas för teaterverksamhet, föreställningar, dramaturgi, dans, koreografi och annan scenkonst;

 • till ansökan bifogas beskrivning av ändamålet, CV och kostnadskalkyl samt t.ex. recensioner, skriftliga rekommendationer, arbetsprover, länk till webbplats, budget och bokslut.
   

Grupp J (barnkultur och konstfostran)

 • till ansökan bifogas beskrivning av ändamålet och budget.
   

Grupp K (övriga konstgrenar, t.ex. arkitektur, formgivning, illustration)

 • arbetsstipendier samt understöd för utställnings-, produktions-, material-, residens- och publikationskostnader;

 • till ansökan bifogas beskrivning av ändamålet, CV och kostnadskalkyl samt t.ex. recensioner, skriftliga rekommendationer, arbetsprover, länk till webbplats, budget och bokslut.
   

Grupp L (litteratur och journalistik)

 • understöd utdelas för litterär och journalistisk verksamhet, reportageresor och dylikt;

 • till ansökan bifogas beskrivning av ändamålet, CV och kostnadskalkyl samt t.ex. recensioner, skriftliga rekommendationer, arbetsprover och länk till webbplats.
   

Grupp M (publikations- och tryckeriverksamhet)

 • understöd utdelas främst för allmännyttig verksamhet i form av utgivning av tidskrifter och böcker samt utveckling av tekniken och yrkesskickligheten inom tryckeribranschen;

 • till ansökan bifogas beskrivning av ändamålet, CV och kostnadskalkyl samt t.ex. recensioner, skriftliga rekommendationer, arbetsprover, länk till webbplats, budget och bokslut.
   

Grupp N–O (förenings- och medborgaraktivitet och andra allmännyttiga ändamål)

 • till ansökan bifogas beskrivning av ändamålet och kostnadskalkyl samt t.ex. budget och bokslut, länk till webbplats, CV och skriftliga rekommendationer.

bottom of page