OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Namn och kontaktuppgifter

 

Oskar Öflunds Stiftelse sr

FO-nummer:     1098931-8
Postadress:       PB 383, 00101 Helsingfors, Finland
E-postadress:     info(at)oskaroflund.fi

Telefon:             +358 (0)40 195 9565
Telefontid:        måndagar och torsdagar kl. 18.00–20.00

Styrelse

 

Prof. Kristian Donner (ordförande)

VH Tomas Lodenius (sekreterare)
Prof. Holger Weiss (vice ordförande)
Docent Julia Korkman
Fil. dr Sofia Aittomaa
Prof. Markus Jäntti

Logo

 

Den som beviljats understöd får gärna nämna stiftelsen som bidragsgivare i offentliga sammanhang, presentationer och publikationer samt på webbplatser genom att använda stiftelsens logotyp med namnet ”Oskar Öflunds Stiftelse sr” i sin helhet. Stiftelsens logotyp kan laddas ner via länken nedan:

Stiftelsen logo kan laddas ner i jpg-format genom att högerklicka på bilden här under. Spara den på den sedan på din dator.

OÖ_logo2.jpeg

Bildmaterial på webbplatsen

Bildmaterialet på denna webbplats ingår i publikationen “En tryckare fyller 60 år”, författad av Oscar Furuhjelm och tryckt hos Ab. F. Tilgmann Oy., Bok-, Sten- och Offsettryckeri, Helsingfors i maj 1936.