top of page

OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Namn och kontaktuppgifter

Namn:              Oskar Öflunds Stiftelse sr

FO-nummer:     1098931-8
Postadress:       Eriksgatan 15–17 D 52, 00100 Helsingfors, Finland

 

Förfrågningar angående stipendier

Kontaktperson:  Katja Zevallos

E-postadress:    info(at)oskaroflund.fi

Styrelse

Prof. Holger Weiss (ordförande)

VH Tomas Lodenius (sekreterare)
Fil. dr Sofia Aittomaa (vice ordförande)
Docent Julia Korkman
Prof. Markus Jäntti

Prof. Per Saris

Logo

 

Den som beviljats understöd får gärna nämna stiftelsen som bidragsgivare i offentliga sammanhang, presentationer och publikationer samt på webbplatser genom att använda stiftelsens logotyp med namnet ”Oskar Öflunds Stiftelse sr” i sin helhet. Stiftelsens logotyp kan laddas ner via länken nedan:

Stiftelsen logo kan laddas ner i jpg-format genom att högerklicka på bilden här under. Spara den på den sedan på din dator.

OÖ_logo2.jpeg

Bildmaterial på webbplatsen

Bildmaterialet på denna webbplats ingår i publikationen “En tryckare fyller 60 år”, författad av Oscar Furuhjelm och tryckt hos Ab. F. Tilgmann Oy., Bok-, Sten- och Offsettryckeri, Helsingfors i maj 1936.

bottom of page