top of page

OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Luettelo Stora Priset -tunnustuspalkinnon saajista

Stora Priset -palkinto perustettiin vuonna 1953 tiedepalkintona. Ensimmäinen saaja oli filosofi Georg Henrik von Wright. Vuoteen 2016 asti palkinto myönnettiin vuosittain uransa alkuvaiheessa olevalle ansioituneelle tutkijalle. Vuonna 2017 säätiö päätti siirtyä uuteen järjestelmään siten, että palkinto joka toinen vuosi myönnetään tutkijalle ja joka toinen vuosi muuta kulttuuri- tai yleishyödyllistä toimintaa harjoittavalle nuorelle etevälle henkilölle. Myös vuosittainen apurahanjako vuorottelee vuodesta 2017 tieteen ja muun kulttuurisen tai yleishyödyllisen toiminnan välillä. Palkinnon suuruus on viime vuosina ollut 15 000 euroa.

Tunnustuspalkinto on jaettu ilman hakemuksia seuraaville henkilöille:

Det Wallgrenska priset har utan ansökan tilldelats följande personer:

1953–2016

 

 

V.      Nimi

1953  von Wright G.H.

1954  Reuter Ole

1955  Westman Rolf

1956  Åström Sven-Erik

1957  Kurtén Björn

1958  Nikula Oscar

1959  Zilliacus Henrik

1960  Palmgren Pontus

1961  Ahlbäck Olav

1962  Lindman Sven

1963  Wahlbeck Lars

1964  Stenius Erik

1965  Elfving Gustav

1966  Gardberg Carl-Rudolf

1967  Blomberg Hans

1968  Wrede Johan

1969  Bruun Patrick

1970  Tavaststjerna Erik

1971  Barck P.O.

1972  Meinander C.F.

1973  Taxell L.E.

1974  Ringbom Sixten

1975  Björkqvist H.

1976  Fogel

1977  Wallgren

1978  von Wright Johan

1979  Lindström V.B.

1980  Thesleff Holger

1981  Reuter Tom

1982  Lönnqvist Bo

1983  Wikström Mårten

1984  Linnér Sven

1985  Rosenholm Jarl

1986  Anckar Dag

1987  Niemi Åke

1988  Karlsson Fred

1989  Forstén Ann

1990  Hertzberg Lars

1991  Sundholm Franciska

1992  Zilliacus Clas

1993  Illman Sören

1994  Liebkind Karmela

1995  Donner Kristian

1996  Stålberg Krister

1997  Fortelius Mikael

1998  Gothoni René

1999  Slotte Peter

2000  Villstrand Nils Erik

2001  Sundström Liselotte

2002  Meinander Henrik

2003  Bonsdorff Erik

2004  Karvonen Lauri

2005  Sistonen Lea

2006  Pettersson Bo

2007  Brommer Jon

2008  Weiss Holger

2009  Eriksson-Rosenberg Ove

2010  Forsén Björn

2011  Roslin Tomas

2012  Lindström Jan K.

2013  Palva Matias

2014  Nynäs Peter

2015  Kaila Ville

2016  Tuori Salla

1999–2003

År      Namn

1999  Ahlgren Tommy

2000  Nurmi Maria

2001  Holmström Tim

2002  Brommer Jon

2003  Lozada Tina

2017–

 

Kulttuurinen tai yleishyödyllinen toiminta

V.       Nimi

2017   Razavi Bita (kuvataide)

2019   Perera Adrian (kirjallisuus) 

2021   Antsalo Anna (elokuva)

2023   Hoving Emilia (musiikki)   

 

 

Tieteellinen tutkimus

V.       Nimi

2018  Fallarero Adyary

2020  Al-Sharmani Mulki

2022  Wolfram Joy

bottom of page