top of page

OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Ryhmäkohtaiset ohjeet

Toimi näin:

 1. Tutustu yleisiin ohjeisiin välilehdellä ”Tarkoitus ja yleiset ohjeet” ja tarkista, mihin ryhmään hakemuksesi kuuluu.

 2. Tutustu huolellisesti oman hakuryhmäsi tarkempiin hakuohjeisiin tällä sivulla. Pyydettyjen ja hakemusten arviointia varten merkityksellisten tietojen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa siihen, ettei hakemusta oteta käsittelyyn.

 3. Siirry välilehdelle ”Hakemus” ja täytä hakulomake. Hakemus liitteineen lähetetään pelkästään sähköisessä muodossa.

Ryhmät A–F (tieteelliset hakemukset)

 • edellytetään, että hakijalla on akateeminen perustutkinto (FM tai vastaava);

 • apurahoja myönnetään pääasiallisesti tieteellisiin tarkoituksiin, kuten tutkimusohjelmiin, laitehankintoihin, kenttätutkimuksiin, tieteellisten artikkelien julkaisemiseen, tutkielmiin (ei kuitenkaan pro-graduun), kongressimatkoihin sekä post doc-opintoihin;

 • hakemukseen tulee liittää tutkimusohjelma/projektikuvaus ja tämän korkeintaan 300 sanan pituinen yhteenveto, CV, todistus viime tutkinnoista arvosanoineen, kustannuslaskelma sekä koko projektille, että haetulle apurahalle (myös kun on kyse osarahoituksesta) ja kirjalliset suositukset.

 

Ryhmä G (kuvataide)

 • työskentelyapurahoja sekä apurahoja muun muassa näyttely-, tuotanto-, materiaali-, residenssi- ja julkaisukustannuksiin;

 • hakemukseen tulee liittää selvitys käyttötarkoituksesta, CV ja kustannuslaskelma, sekä esim. arvosteluja, kirjallisia suosituksia, työnäytteitä ja linkki verkkosivuille.

 

Ryhmä H (musiikki)

 • työskentelyapurahoja sekä apurahoja kuorotoimintaan, konsertteihin, osallistumisiin kilpailuihin ja mestarikursseihin, tuotanto- ja materiaalikustannuksiin;

 • hakemukseen tulee liittää selvitys käyttötarkoituksesta, CV ja kustannuslaskelma, sekä esim. arvosteluja, kirjallisia suosituksia, työnäytteitä, linkki verkkosivuille, tilinpäätös ja talousarvio.

 

Ryhmä I (teatteri ja tanssitaide)

 • apurahoja myönnetään muun muassa teatteritoimintaan, esityksiin, dramaturgiaan, tanssiin, koreografiaan ja muuhun näyttämötaiteeseen;

 • hakemukseen tulee liittää selvitys käyttötarkoituksesta, CV ja kustannuslaskelma, sekä esim. arvosteluja, kirjallisia suosituksia, työnäytteitä, linkki verkkosivuille, tilinpäätös ja talousarvio.

 

Ryhmä J (lastenkulttuuri ja taidekasvatus)

 • hakemukseen tulee liittää selvitys käyttötarkoituksesta ja kustannuslaskelma.

 

Ryhmä K (muu taide, esim. arkkitehtuuri, muotoilu, kuvitus)

 • työskentelyapurahoja sekä apurahoja muun muassa näyttely-, tuotanto-, materiaali-, residenssi- ja julkaisukustannuksiin;

 • hakemukseen tulee liittää selvitys käyttötarkoituksesta, CV ja kustannuslaskelma, sekä esim. arvosteluja, kirjallisia suosituksia, työnäytteitä ja linkki verkkosivuille.

 

Ryhmä L (kirjallisuus ja journalistiikka)

 • apurahoja myönnetään kirjalliseen ja journalistiseen toimintaan, reportaasimatkoihin ym.;

 • hakemukseen tulee liittää selvitys käyttötarkoituksesta, CV ja kustannuslaskelma, sekä esim. arvosteluja, kirjallisia suosituksia, työnäytteitä ja linkki verkkosivuille.

 

Ryhmä M (julkaisu- ja painotoiminta)

 • apurahoja myönnetään pääasiallisesti yleishyödylliseen toimintaan aikakausilehtien ja kirjojen julkaisun sekä painoalan tekniikan ja ammattiosaamisen kehittämisen muodossa;

 • hakemukseen tulee liittää selvitys käyttötarkoituksesta, CV ja kustannuslaskelma, sekä esim. kirjallisia suosituksia, työnäytteitä, linkki verkkosivuille, tilinpäätös ja talousarvio.

 

Ryhmä N–O (yhdistys- ja kansalaistoiminta sekä muut yleishyödylliset tarkoitukset)

 • hakemukseen tulee liittää selvitys käyttötarkoituksesta ja kustannuslaskelma sekä esim. tilinpäätös ja talousarvio, linkki verkkosivuille, CV ja kirjallisia suosituksia.

bottom of page