top of page

OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Myönnetyt apurahat 2021

Myönnetyt apurahat 2021

Aalto Iris, FM     5.000 €

Tutkimusvälineiden hankintaan väitöskirjatyöhön: 49 kpl mikroilmastosensoreita.

 

Aarnio Sonja, FM     8.000 €
Väitöskirjatyöhön: Ravinteiden, suolapitoisuuden ja biodiversiteetin vaikutus ekosysteemin toimintaan Itämeren kalliolammikoiden piilevillä.

 

Aguilera López A. Jorge, FM     5.000 €
Tutkimusvierailuun Texas A&M yliopistoon tohtorintutkinnon väitöskirjaan liittyen.

 

Ahlbäck Anders, fil. dr, docent     3.000 €
För att anordna konferensen “Anti-fascism and Ethnic Minorities: Political and Cultural Forms of Resistance in Central and Eastern Europe, ca 1920–1950”.

 

Ahmed Usman, MSc (Magisterexamen)     6.000 €
För doktorsavhandling: Självmonterande fullerenkedjors egenskaper och deras användning.

 

Andersson Rani-Henrik, Filosofian tohtori     4.000 €
Projektiin From Colonization to Decolonization and Re-Indigenization:
Indigenous Traditional Ecological Knowledge and Protected Spaces of Nature (ReIND).

 

Balotari Chiebao Fabio, Ph.D.     8.000 €
För forskning om skydd av fåglar i samband med vindenergiproduktion i Finland.

 

Bangura Paul, Masters degree     8.000 €
For doctoral research: Understanding the genetic basis of behavior and metabolic rate as a means for improving aquaculture productivity and fish welfare.

 

Brolin David, Filosofie Magister     4.000 €
För arbete med vetenskapligt slutarbete: Det förbjudna Röda Frontkämparförbundet i Tyskland och dess skandinavisk-finska arvtagare (c. 1928-1935).

 

Ceder Ilari, YTM     5.000 €
Organisaatioiden purpose-viestinnän valtarakenteita tutkivan väitöskirjatyön edistämiseen.

 

Eklund Andreas, Politices magister     4.000 €
För slutförande av doktorsavhandling: Auktoritära stater, regimskifte och utvecklingsprocesser.

 

Era Riikka, Yhteiskuntatieteiden maisteri     5.000 €
Väitöskirjatutkimukseen: Vastaanottokeskus lapsuuden paikkana: Alle kouluikäisten turvapaikanhakijoiden arkea Suomessa. Kenttätyöjaksoon vastaanottokeskuksessa.

 

Eskonen Ville, Filosofian maisteri     4.000 €
Väitöskirjatyöhön: Aikaerotteiseen luminesenssiin perustuva havainnointimenetelmän kehitys verenkierrossa kiertäville syöpäsoluille (circulating tumor cell, CTC).

 

Farahani Hadi, Tohtorikoulutettava     4.000 €
Väitöskirjatyöhön: Afgaanipakolaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin itsearviointi Suomessa: Mielenterveyden edistäminen ihmisoikeutena.

Galante Laura, PhD     8.000 €
For post-doctoral research: Asian elephant milk: defining what is normal.

Granroth Crista, Polis    600 €
För deltagande i specialiseringsutbildning i rättspsykologi.

Halme Vappu, Politices magister     6.000 €
För doktorsavhandling och forskning om arbetsmiljö och yrkesvillkoren för socialarbetare i kommunala socialtjänsten samt socialarbetares yrkesval och karriärvägar.

 

Halonen Anu, Biologian maisteri     4.000 €
Väitöskirjatyöhön: Levittäytyminen muurahaisten superkolonioissa: ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden sekä luonteen vaikutus kuningatarten strategioihin.

 

Heikkinen Janne, FM     3.500 €
Väitöskirjatutkimukseen: Perustuottajien biomassan ja biodiversiteetin vaihtelu tunturilammissa suhteessa paikalliseen ilmastoon, valoon, ja vesikemiaan.

 

Himanen Samu, Filosofian maisteri     8.000 €
Väitöskirjatyöhön: Lämpösokkitekijöiden 1 ja 2 roolit DNA:n voimistajajaksojen säätelyssä solustressin aikana.

 

Huynh Anh Vy, MSc     8.000 €
Väitöskirjatutkimukseen: Ihmisen alfa-synukleiiniaggregaation tutkimus Desulfovibrio-bakteereilla pyöreämato-mallissa.

 

Högback Freja, politices magister     6.000 €
För doktorsavhandling: Varför vegan? - etiska förhållningssätt i en historisk kontext.

 

Ignatenko Olesia, Maisteri     8.000 €
Väitöskirjatutkimukseen: Astrosyyttien vaikutus mitokondrionaalisten toimintahäiriöiden patologiaan.

Iisakka Riikka, Kasvatustieteiden maisteri    6.000 €
Väitöstutkimukseen: Vaikeimmin kehitysvammaisten ja monivammaisten oppilaiden sosiaalisten taitojen tukeminen

Ijäs Tero, Filosofian maisteri     4.000 €
Synteettisen biologian filosofiaa käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn.

 

Isokääntä Siiri, Lääketieteen lisensiaatti     4.800 €
Väitöskirjaan, joka käsittelee resilienssin vaikusta vaikeasti sairaiden, vammapotilaiden ja leikkauspotilaiden toipumiseen.

 

Jahangir Sana, Ph.D. (in progress)     4.000 €
For Ph.D. project: Computational Method Based on X-ray Imaging to Revolutionize the Design of Individual Treatment for Osteoarthritis Patients.

 

Jama Kaisa-Mari, LitM     6.000 €
Liikunta-alan tutkintokoulutuksia ja alalta valmistuneiden urapolkuja käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Kailaheimo-Lönnqvist Linda, FM    6.000 €
Väitöskirjatutkimukseen: Kielellisten vaikeuksien ennusmerkit varhaislapsuudessa.

Karhunen Katri, Teologian maisteri     6.000 €
Väitöskirjatyöhön: Pukeutminen ja ammatillinen toimijuus: Musliminaiset ja hijab sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla Suomessa. 

 

Karlemo Marianne, Filosofie magister     3.500 €
För projektete Pop of Science, ett informationspridningsprojekt på sociala medier för att göra naturvetenskaplig forskning bättre tillgängligt och lättläst för allmänheten.

 

Kaukonen Lindholm Olli, VTM     2.000 €
Alkuperäiskansojen poliittisen aktivismin yhteyttä paikallistason luontosuhteisiin Amazonin sademetsässä käsittelevän väitöskirjatyön vaatimien kenttätyökustannusten kattamiseen.

 

Kaukonen Lindholm Riikka Elina, VTM     2.000 €
Kenttämatkaan väitöskirjatutkimuksessa, joka käsittelee etiikkaa ja moraalia Ecuadorin Amazonin alkuperäiskansojen ympäristösuhteessa.

 

Kekkonen Jaana, Filosofian tohtori     3.000 €
Tieteelliseen tutkimukseen: Ihmisen aiheuttamien ympäristönmuutosten vaikutukset kahden taigalajin evolutiiviseen sopeutumiseen.

 

Keskitalo Kristian, OTM, ins.     6.000 €
Väitöskirjan viimeistelyyn: Rahan sääntelyn oikeushistoria – raha oikeudellisena maksuvälineenä ennen ja nyt.

Koivula Krista, PsM    6.000 €
Väitöskirjatutkimukseen: Lapsen vakavan sairastumisen yhteydet vanhempien psyykkiseen hyvinvointiin ja parisuhteeseen.

Kortelainen Henna, FM     6.000 €
Väitöskirjatyöhön: Codeswitching to Hindi/Urdu in Indian English.

 

Kravtcova Anastasiia, M.Sc.     8.000 €
Väitöskirjatyöhön: Televiestinnän tulevaisuus: Intelligent Materials for Brain-Machine Interface.

Laamanen Petra, PsM    6.000 €
Väitöskirjatutkimukseen: Tunteiden tunnistuskyvyn kehitys lapsuusiän sosiaalisissa suhteissa ja sen vaikutuksen mielenterveyteen.

 

Liehrmann Oceane, MSc    6.000 €
Käyttäytymiskokeisiin porojen ja ihmisten välistä suhdetta selvittävään väitöskirjatutkimukseen.

 

Ljubibratic Vanja, Tohtorikoulutettava     6.000 €
Väitöskirjatyöhön: Richard Wagnerin musiikillinen ja teoreettinen vastaanotto 1800-luvun Tanskassa.

 

Luotonen Aino, Valtiotieteiden maisteri     6.000 €
Väitöstutkimuksen 'Läheissuhteiden kerrostumat: Avioliitto, sisaruus ja ystävyys' viimeistelyyn.

 

Marjanen Rasmus, FM     6.000 €
För doktorsavhandling. Fredsveteraner – Kollektivt minne om veterangemenskap bland finska, svenska och irländska fredsbevarare.

 

Matule Baiba, Master of Science     4.000 €
Väitöskirjatutkimukseen: Latvuston optimaalinen dynaamisten valopilkkujen hyödyntäminen ekologisen kestävyyden ja ruokaturvan mahdollistamiseksi.

 

Mikkola Heidi, FM     6.000 €
Luontodokumentteja käsittelevän väitöskirjan loppuunsaattamiseen.

 

Milicevic Nemanja, PhD     4.000 €
For experimental costs for characterizing the diurnal transcriptional machinery of zebrafish eyes.

 

Moqaddamerad Sara, Master of Arts (PhD researcher)     6.000 €
Väitöskirjatyöhön: Business Model Innovation on the Verge of Emerging Disruptive Technologies.

 

Morney Elisabeth, Konst magister     3.300 €
För deltagande i SOU Creativity Conference i Oregon USA.

 

Mäkilä Sasha, Filosofian tohtori     8.000 €
Kriittisen nuottiedition laatimiseen Leevi Madetojan ensimmäisestä sinfoniasta F-duuri, op. 29.

 

Möller-Sibelius Anna, FD, docent     4.500 €
För utgivning av litteraturvetenskaplig essäsamling.

 

Niitamo Annaliina, Valtiotieteiden maisteri     6.000 €
Väitöskirjatyöskentelyyn: Kommunikatiivista kaupunkia etsimässä: viestintä ja vuorovaikutus kaupunkien osallistavassa kehittämisessä.

 

Nordström Laura, VTM, HuK     6.000 €
Väitöskirjan viimeistelyyn: Tiedontuottajien valta Euroopan unionissa - Päätöksenteon ja asiantuntijatiedon verkostot eurooppalaisessa talous- ja velkakriisissä vuonna 2010.                                                                                                        

Nurmi Mikko, FM     6.000 €
Ajallisten rajoitteiden ja musiikillisen luovuuden välisiä yhteyksiä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen.

 

Ollonen Joni Sampsa Olavi, FM     8.000 €
Väitöskirjatyöhön: Käärmeiden ja liskojen kallon ilmiasun ja kallonmuodostumisen erot sekä näiden evolutiivinen ja yksilönkehityksellinen alkuperä.

 

Padilla Silva Alfonso, FT, dos. (em.)     8.000 €
Suomalaisen tangon kirjan viimeistelemiseen.

 

Pankakoski Kaisa, Filosofian maisteri     6.000 €
Väitöskirjatyöhön monikielisistä perheistä: vanhempien ideologiat ja kokemukset sekä lasten näkökulmat.

 

Peltomäki Satu, Kasvatustieteiden maisteri    6.000 €
Väitöskirjatyöhön: Kehitysvammaisten oppilaiden osallisuus yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa.

 

Pihlström Henry, FD     4.500 €
För forskning kring afrikanska däggdjurs taxonomi och utbredning.

 

Pirinen Veera, FM     5.500 €
Puheen sujuvuutta autismikirjon häiriön lapsilla ja nuorilla käsittelevään väitöskirjatyöhön.

 

Pulkkinen Samu, Filosofian maisteri     8.000 €
Väitöskirjatyöhön defektiarvoista ja kompleksisista differentiaaliyhtälöistä.

 

Rosengren Linda, magister (agrikultur och forstvetenskap)     6.000 €
För doktorandstudier: Systemiska hävstångspunkter i matsystem i den globala södern för att stärka anpassningsförmågan gentemot klimatförändring och koronapandemin.

 

Räisänen Riikka, Filosorian tohtori     4.000 €
Ympäristönhoidon ja maatalouden sivuvirroista lisäarvoa tuottavia yhdisteitä tekstiili- ja kosmetiikkateollisuuteen – eristyslaitteistojen hankintaan ja laboratoriokuiluihin.

 

Saari Paula, Filosofian tohtori     6.000 €
Kirjaprojektiin: A Natural Export: International Connections, Conservation Co-operation, and How the National Park Idea Became America’s Best Idea.

 

Saariluoma Lauri, OTM     4.000 €
Asekätkentäoikeudenkäyntiä koskevan oikeushistoriallisen väitöskirjatyön edistämiseen.

 

Salokivi Maija, Filosofian maisteri     6.000 €
Väitöskirjatyöskentelyyn: Varhaisnuorten tunnetaidot musiikkiterapiassa: Arviointityökalun kehittämistutkimus.

 

Saukko Olli, TM     4.000 €
Tutkijavaihdon rahoitukseen Carolina Center of Jewish Studies -instituutissa.

 

Saukkonen Petra, TtM, sairaanhoitaja AMK     6.000 €
Väitöskirjatyöhön: Organisaation sosiaalinen konteksti, yhteys hoitotyösensitiivisiin hoitajatuloksiin ja muuttuminen ajassa. 

 

Seppänen Aarni, Diplomi-insinööri     8.000 €
Väitöskirjatyöhön: Resolving the functional connection in vision between neural ON/OFF retinal pathways   and visual behavior.

 

Ståhlberg Sabira, filosofie doktor     8.000 €
För artiklar om kvinnor i den tatariska minoriteten i Finland.

 

Susi Hanna, Filosofian tohtori     6.000 €
Tutkimusprojektiin Taudit menneisyydestä - Miten ilmastonmuutos vaikuttaa heinäratamon mikrobiotaan ja tautehin.

 

Tavukcuoglu Zeynep, Maisterin tutkinto     8.000 €
Väitöskirjatyöhön: Tumor-educated platelets and extracellular vesicles in cancer and their potential diagnostic and therapeutic opportunities.

 

Timonen Hanna, Kuvataiteen maisteri     6.000 €
Väitöskirjan loppuunsaattamiseen: Seriality, the Everyday and Vernacular Attitude. 

 

Tuhkuri Joonas, VTM     3.000 €
Työn tulevaisuutta koskevan väitöskirjan viimeistelyyn MIT:ssä. 

 

Tumelius Riikka, Filosofian maisteri     6.000 €
Kielenoppimisen suunnittelua digitalisoituvissa ympäristöissä käsittelevään väitöstutkimukseen.

 

Walkila Tommy Carl Zakaria, OTM     6.000 €
Tieteellisten artikkelien julkaisemiseen: Privacy in focus. Convergence and divergence in the jurisprudence of the CJEU and the ECtHR.

 

Varpa Jani, Maatalous- ja metsätieteiden maisteri     6.000 €
Väitöskirjatyöskentelyyn: Perheen vapaa-ajan kulutus – käytäntöjen ja rituaalien verkosto.

Vasileva Nadezhda, Yhteiskuntatieteiden maisteri     4.000 €
Tutkimuksen kenttätyövaiheen viimeistelyyn ja artikkelin kirjoittamiseen: Sticker artists in St Petersburg as citizens and city makers: everyday youth civic engagement in neoliberal and authoritarian Russia. 

Walldén Catharina, PsM    6.000 €
För doktorsavhandling: Individuell variation i anti-immigrationstendenser och begränsad partnertillgång.

Willberg Saila, valtiotieteiden maisteri     6.000 €
Kotityönjaon perusteluita ja kotityönjaon oikeudenmukaisuuden määrittymistä koskevan väitöstutkimuksen viimeistelyyn.

 

Välikangas Anita, VTM     4.000 €
Tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia käsittelevään väitöskirjatyöhön.

 

Yliportimo Johanna, FM     2.500 €
Väitöskirjatyöhön: Vitellogeniin ilmentyminen resurssijakauman seurauksena.

bottom of page